Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Postupak za pružanje međunarodne krivićnopravne pomoći
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Postupak za pružanje međunarodne krivičnopravne pomoći regulisan je kao poseban krivični postupak mada ima mišljenja da je ovaj postupak po svojoj prirodi i zadatku pomoćni postupak. Naim, u ovom postupku rešavaju se samo neka pitanja koja su u neposrednoj vezi sa krivičnom stvari. Isto tako, u ovom postupku dolazi prvenstveno do primene odredaba međunarodnih ugovora koje je naša zemlja sklopila sa drugim zemljama radi što uspešnije saradnje u bopbi protiv kriminaliteta...


POSTUPAK ZA PRUŽANJE MEĐUNARODNE KRIVIČNOPRAVNE POMOĆI U IZVOĐENJU KRIVIČNOPROCESNIH RADNJI


Osnov za pokretanje ovog postupka jeste molba strane države upućena našoj državi, odnosno molba naše države upućena - Stranoj državi. Predviđeno je da se molba domaćih sudova za pružanje međunarodne krivičnopravne pomoći u izvođenju krivičnoprocesnih radnji dostavlja inostranim organima diplomatskim putem. Na isti način dostavljaju se domaćim sudovima molbe organa stranih država. Samo u hitnim slučajevima i ako postoji uzajamnost, predviđeno je da se molbe za pravnu pomoć u izvođenju pojedinih istražnih radnji mogu dostavljati preko ministarstva za unutrašnje poslove. Isto tako, predviđeno je da će se propisima bliže odrediti sudovi koji će biti nadležni za ukazivanje međunarodne krivičnopravne pomoći s tlm što se može odrediti da jedan sud vrši ove poslove za sve sudove na određenom području...
Referentni URL