Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vaspitač kao model govornog ponašanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Govor se može osvetljavati i definisati sa čisto lingvističkog, dijalektološkog ili besedničkog aspekta, ali njegov suštinski smisao je uvek isti: govor je višedimenzionalni jezičko-akustički fenomen, kojim čovek potvrđuje svoju su-periornost nad svim ostalim, do sada poznatim oblicima života. Sa gledišta lingvistike, govor je komuniciranje "putem artikulisanih verbalnih signala proizvedenih aktivnošću-govornih organa". Dijalektologija, kao što je poznato, izučava varijetete govora u okviru istog jezika. Podsećanja radi, istaći ćemo da u srpskom jeziku štokavski dijalekat poznaje ekavsku, ijekavsku i ikavsku varijantu govora. Sa gledišta jezičkih disciplina, govor je psihofizički proces, osmišljen do nivoa na kome se ostvaruju različiti oblici svakodnevne komunikacije....

Uticaji na razvoj govora dece

Unutrašnji faktori


Nerazviojeni, nedovoljno razvijeni i i boilesni organi predstavljaju organske uzroke zaostajanja u razvoju govora pa zato pored ostalih mera, preduzimamo i vežbe govornih organa.
Sluh je veoma važan faktor za govor deteta i odraslih. Uloga i značaj sluha u razvoju govora dece izučava se u surdopedagogiji i posebnoj.

Uticaj inteligencije i dečjih mentalnih sposobnosti na razvoj govora izučava se u psihologiji. Obično se smatra da je glupo ono dete koje slabije govori od druge dece. No, ne mora da bude tako. Istina je da inteligentnije dete ranije progovori, ali zakasnela pojava govora u deteta može imati različite uzroke a najmanje slabu inteligenciju...
Referentni URL