Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upute za izradu seminarskog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Pisanje rada (nekoliko napomena)
Prije pisanja rada valja najprije pogledati što o dotičnoj temi piše neko reprezentativno djelo. Posebno treba obratiti pažnju na fusnote u tom djelu. Pri pisanju je poželjno koristiti raznovrsnu, ali relevantnu literaturu, uz kritičnost prema odabiru literature, pogotovo Interneta.

Enciklopedije i leksikoni također mogu pružiti dobru osnovu za početak istraživanja, ali samo kao uvod. U načelu enciklopedije se ne navode u bibliografskim jedinicama, osim ako se radi o dužim jedinicama. Internet kao izvor informacija sve je rašireniji. I on obično služi kao polazišna točka za daljnja istraživanja, odnosna samo kao uvod u detaljnije istraživanje. Treba biti veoma oprezan s preuzimanjem informacija s internetskih stranica budući da svatko može postaviti stranicu s bilo kojim sadržajem. Tu bi valjalo uočiti: adresu, autora, naslov,
vlasnika domene, te datum postavljanja ili ispravljanja informacije....
Referentni URL