Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ženski likovi u Koštani i Nečistoj krvi - B. Stanković
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD - Biografija i književni rad Bore Stankovića

Književno delo Borisava Stankovića, bez obzira na to u koju ga književnu epohu ili pravac smeštaju njegovi mnogobrojni izučavaoci — nesumnjivo je prevratničko. Bilo da ga posmatramo kao stvaraoca u čijem delu srpska realistička proza dostiže vrhunac i okončava se, postajući nešto novo, bilo kao „tvorca nove književne škole" i pisca koji uspostavlja „unutrašnji dodir s duhovnim i stilskim odlikama evropskog modernizma" — Borisav Stanković bitno preoblikuje srpsku pripovetku, roman i dramu.

Nastalo na razmeđi tradicionalnog i modernog, Stankovićevo delo je prevazišlo „tesne okvire školskih podela" , ostajući „na svoje- vrstan, moderan način — sinkretično". Ta osobena sinkretičnost obeležila je osnovne tematske preokupacije, kompoziciono-stilske odlike, značenja, najopštije sagledavanje sveta i njegovu transpoziciju u svet Stankovićevog dela. U njegovim pripovetkama, romanu i drami objedinjuju se odlike realističke proze sa dezintegracijom realizma.

Po tematici on je najizrazitiji regionalista među našim realistima, a po psihologiji likova, postupku i stilu jedan od začetnika naše moderne proze. U svojim pripovetkama, dramama i romanima dao je sliku rodnog grada Vranja na prekretnici između turskog vremena i modernog doba, onako kako su to ranije učinili J. Ignjatović sa Sent-Andrejom i S. Sremac s Nišom. Njegova tematika je socijalno određena a u načinu prikazivanja preovlađuje unutrašnja, psihološka perspektiva...

Sadržaj :

UVOD - Biografija i književni rad Bore Stankovića 3
1.1 Biografski podaci 5
2 Socijalno-ekonomski aspekti dela 6
3 Patrijarhat, porodica i ljubav 7
4 Psihološki i biološki aspekt 9
5 Sofka i Koštana-lepota, nemiri i tragika 10
6 Napukla srca i ljudske neostvarenosti 14
7 „Čovek je samo za bol i muku zdaden“ 15
8 Jezik i stil B.Stankovića 17
LITERATURA 21

Referentni URL