Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Albanci, Peter Bartl
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Albanija, Zemlja orlova, dugo je bila najveća nepoznanica i zagonetka starog kontinenta. Gotovo da nije bilo države na Zemljinoj kugli koja je bila zatvorenija, čiji su jezik i istorija manje proučavani. Godinama je bila zemlja ekstremnog socijalizma, za koju se naslućivalo da živi u ekstremnom siromaštvu i pod ekstremnom diktaturom socijalističkih vođa. Na karti sveta, često je metaforično prikazana kao belina, praznina, zemlja bez istorije i tradicije. Ipak, na prostorima SFR Jugoslavije, a posebno u Republici Srbiji se o Albancima više znalo nego u svetu...


Peter Bartl

Dr Peter Bartl, filolog, rođen je u mestu Kotbus/Niderlauzic, studirao je istočnoevropsku istoriju, slavistiku i turkologiju u Getingenu i Minhenu. Od 1980. godine radi kao profesor istorije Istočne i Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Minhenu. Predsednik je Albanskog Instituta u Minhenu i izdavač Minhenskog časopisa za balkanska istraživanja i Albanskih studija.
Živo potpuno povučeno i bavi se naučnim radom i svojim profesorskim zanimanjem. O njemu ima malo biografskih podataka, a jedan od retkih je izjava jednog njegovog prijatelja, koji ga opisuje kao izuzetnu osobu ne samo zbog inteligencije, već i zbog izuzetnog smisla za humor. On tvrdi da se Bartl za vreme dok je Nemačka bila podeljena država, vozio biciklom kroz minska polja kako bi stigao u Istočnu Nemačku, ali da se sa majkom uspeo susresti tek pošto je pao Berlinski zid.
Peter Bartl se bavi istoriografijom balkanskih naroda, a od devedesetih godina XX veka posvetio se albanologiji. Poznata njegova dela su: ...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Peter Bartl 5
2 Albanci, knjiga Petrera Bartla 6
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10

Referentni URL