Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Dijagnostika korozionih procesa na putničkom vozilu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Reč dijagnoza vezuje se za medicinu i označava utvrđivanje od čega bolesnik boluje.
Potiče od grčke reči diagnosis – prepoznavanje (zaključivanje) i (pr)ocenivanje.
Isto to znači i u tehnici – tehnička dijagnostika.
Utvrđivanje stanja mašine je jedan od ključnih problema u procesu njenog održavanja.
Potrebno je pratiti promenu stanja pojedinih parametara sklopova i elemenata koji vremenom dovode do slabljenja, a ako se ništa ne preduzima i do kvara, odnosno prekida rada.
Takođe je urgentno da se u slučaju iznenadnog kvara otkrije šta je uzrok, u čemu je kvar i kako ga treba otkloniti.
Pored napretka savremenih sredstava tehničke dijagnostike uvek će biti dragocena znanja eksperata, koji mogu bez posebnih sredstava da pokažu u čemu je problem (veštačka inteligencija).
Ipak se u ovom slučaju individualne ekspertske dijagnostike, postavlja pitanje verodostojnosti postavljene dijagnoze, dijagnoza mora biti postavljena tačno, što podrazumeva najčešće kombinaciju ocene eksperta i primenu tehničkih sredstava dijagnostike.
Sve aktivnosti koje se sprovode sa ciljem ocene trenutnog tehničkog stanja sistema (sa rastavljanjem i bez rastavljanja sistema) radi preduzimanja planiranih aktivnosti održavanja ili davanja prognoze tehničkog sistema u budućnosti...

SADRŽAJ

DIJAGNOSTIKA KOROZIONIH PROCESA NA PUTNIČKOM VOZILU


I TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA...................... 3
1. Uvod ...............................3
2. Tehnička dijagnostika – dijagnoze, radna stanja, parametri ........ 7

II KOROZIJA (HEMIJSKO TROŠENJE) ................11
1. Difuzno trošenje ....................... 11
2. Trošenje usled direktne oksidacije materijala površina ..........11
2.1. Direktna oksidacija u statičkim uslovima ..............11
2.2. Freting ili vibraciona korozija ...................12
2.3. Elektrohemijska oksidacija ili elektrolitska korozija ...........14
3. Procesi redukcione korozije ....................16
3.1. Korozija slabim kiselinama .....................16
3.2. Korozija jakim kiselinama ....................16

III POSTUPAK ISPITIVANJA KOROZIJE NA PUTNIČKOM VOZILU .......17
3.1. Metode ............................19

IV LITERATURA ..........................21
Referentni URL