Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Definisanje tehnološkog rešenja istovara rezane građe iz dromskog vozila - mehanizaci
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sa verovatnoćom od 0.933333 usvajamo da je opterećenje vozila 15

I.II.Kvantifikacija zahteva

Dimenzije tovarnog prostora kamiona od 20 t su :

Dužina : 13720 mm
Širina : 2470 mm
Visina : 2800 mm

Zapremina tovarnog prostora vozila je

Vkam = 94.89m3

Dimenzije složaja rezane građe je 1500x4200x1200mm znači zapremina je:

Vsložaja = 7.56 m3

Ako se zna da je specifična masa rezane građe oko 0.65t/m3 masa jednog bunta je:

Qsložaja = 4.9t

Bрој složaja u vozilu računato po težini је :

n = Qkam/Qsložaja = 20t/4.9t = 4.08

usvaja se

n = 4


Sadržaj:

I FAZA: UTVRĐIVANJE KARAKTERISTIKA PRETOVARNOG ZADATKA......... 1
Identifikacija zahteva 1
Kvantifikacija zahteva 2
Određivanje varijantnih rešenja 3
II FAZA: Utvrđivanje potrebnog broja pretovarnih sretstava…………. 4
Potreban broj viljuškara 4
Potreban broj mosnih dizalica 8
Potreban broj dizalica sa obrtno pokretnom nadgradnjom
11
III FAZA: UTVRĐIVANJE POTREBNOG BROJA RADNIKA…….. 15
IV FAZA: DIMENZIONISANJE ELEMENATA SISTEMA………… 16
V FAZA: UTVRĐIVANJE TROŠKOVA PO VARIJANTAMA……... 17
Viljuškar 17
Mosna dizalica 18
Dizalica sa obrtno pokretnom nadgradnjom 19
VI FAZA: ODREĐIVANJE KOŠTANJA SISTEMA PO VARIJANTAMA.................................................21
VII FAZA: PRORAČUN VREMENA ISTOVARA PO VARIJANTAMA……………………………………………………….
21
VIII FAZA: VREDNOVANJE TEHNOLOŠKIH REZERVI................. 22
LITERATURA.................................................................... 24
Referentni URL