Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojmovno određenje i vrste tržišta kapitala- tržište novca i kapitala, istočno Saraje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Teorija kapitala je sastavni deo teorije imovine i ona predstavlja centralno pitanje i srž političke ekonomije u okviru koje se detaljno i izučava.
Riječ kapital potiče od latinske reči caput, što znači glava, odnosno od prideva capitalis-glavni. Kapital kao reč se prvi put pojavljuje u srednjem veku sa širenjem trgovačkog bogatstva i pojavom kredita. Ono što se obično tada, pa i danas podrazumevalo pod kapitalom jeste ukupnost dobara koja donose kamate.
Kao trgovina kapitala smatra se trgovina likvidnim novcem raspoloživim u roku dužem od jedne godine. Drugim rečima, tržište kapitala predstavlja institucionalno organizovani prostor sa svim potrebnim elementima neophodnim za njegovo funkcionisanje u tačno određenom vremenu, kao i pravila i ponašanja učesnika.
Osnovna funkcija tržista kapitala je upravo ta da vrši stalno okupljanje imaoca i tražioca kapital na određenom mestu i u određeno vreme.SADRŽAJ :

1. UVOD
2. POJMOVNO ODREĐENJE TRŽIŠTA KAPITALA
3. TRŽIŠTE KAPITALA
- TRŽIŠTE KREDITA
4. INSTRUMENTI TRŽIŠTA KAPITALA
- AKCIJE
- OBVEZNICE
- FJUČERSI
- OPCIJE
- VARANTI

5. FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA KAPITALA
- PRIMARNO TRŽIŠTE
- SEKUNDARNO TRŽIŠTE

6. UČESNICI NA TRŽIŠTU KAPITALA
- POSREDNICI KAO UČESNICI NA TRŽIŠTU KAPITALA
- ULOGA BANAKA NA TRŽIŠTU KAPITALA
- INVESTICIONI FONDOVI I DRUGE FINANSIJSKE INSTITUCIJE KAO UČESNICI NA TRŽIŠTU KAPITALA
- OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA I PENZIONI FONDOVI
- OSTALE SPECIJALIZOVANE FINANSIJSKE INSTITUCIJE
- DRŽAVA KAO UČESNIK NA TRŽIŠTU KAPITALA

7. ZAKLJUČAK
8. LITERATURA

Referentni URL