Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karakteristike socijalizma i razlozi njegovog kraha
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam političke ideologije vezan je uz nastanak moderne demokratske politike, uz njenu vrednosnu i interesnu narav. Taj pojam uključuje ponajpre iskaze o vrednostima zajedničkog života, vrednovanje političkih tvorbi i delovanje prema nekim uverenjima ili zamislima o dobrom ili ispravnom stanju s nakanom zasnivanja, mobilizovanja, usmerivanja, organizovanja i opravdavanja određenih načina ili smerova delovanja, a anatemiziranja ostalih. Usto, pojam političke ideologije uključuje izražavanje interesa određenih socijalnih aktera (socijalnih grupa, klasa), te nastojanje da se tim interesima osigura prevlast u javnosti i političkom procesu. Napokon, pojam političke ideologije posve je moderan pojam, njegova istorija počinje tek s Francuskom revolucijom. . .


Ideal jednakosti u političkoj ideologiji socijalizma


Socijalizam nije postao politička doktrina sve do ranog XIX veka kada se razvio kao reakcija na pojavu industrijskog kapitalizma. U svom najranijem obliku socijalizam je uglavnom bio revolucionaran ili utopistički. Krajem XIX veka pojavilo se reformističko socijalističko učenje, a tokom većeg dela XX veka socijalistički pokret bio je podeljen na dva suprotstavljena tabora: komuniste i socijaldemokrate. Osnovni elementi socijalizma su: . . .


Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Ideal jednakosti u političkoj ideologiji socijalizma 4
1.2 Socijalizam 1945-1980 7
1.3 Raspad socijalizma 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15

Referentni URL