Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kako kultura utiče na razvoj ličnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Psihički život čoveka karakteriše jedinstvo svih osobina i procesu. Sve osobine koje pojedinac poseduje i svi psihički procesi koji se u njemu i oko njega manifestuju međusobno su povezani i integrisani u određen sistem i usmeren prema nekim ciljevima. Zahvaljujući jedinstvenoj organizaciji osobina i procesa, svi procesi se odvijaju koordinirano i međusobno usklađeno čineći sistem ili sklop ličnosti. Crte koje čovek poseduje predstavljaju usklađenu integraciju, a ne skup osobina...


Pojam ličnosti


Ličnost (od latinske reči persona - pozorišna maska) predstavlja neponovljiv, relativno čvrsto integrisan i kompleksan psihički sklop osobina, koje određuju karakteristično i dosledno ponašanje individue. U te osobine spadaju intelektualne sposobnosti, vrednosti i njihovi strukturalni odnosi u okviru mentalnog funkcionisanja, motivi, emocije, ciljevi i namere pojedinca, način ponašanja...


S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Pojam ličnosti 4
2 Kako kultura utice na razvoj licnosti 4
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8

Referentni URL