Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stanje kablova i vazdušnih vodova na prugama JP Železnice Srbije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Жични телекомуникациони водови представљају основно средство преноса телефонских, телеграфских и телемеханичких саопштења у функционалном систему веза железнице.
Поред линија ваздушних водова, које прате по правилу споредне железничке пруге, дуж магистралних и главних праваца железничке мреже су постављени пружни телекомуникациони каблови стандардних карактеристика, од чијих примарних и секундарних параметара зависи домет, квалитет и поузданост пренетих саопштења. Једна од најважнијих особина жичних телекомуникационих водова је да поред нискофреквентних сигнала могу служити за вишеструки пренос телефонских, телеграфских и телемеханичких саопштења, односно података што увећава економичност њиховог коришћења.
Техничка решења и коришћење жичних телекомуникационих водова, као и система вишеструког преноса информација у систему веза железнице су реализовани на једноставним основама, иако се у експлоатацији среће низ класичних и савремених постројења. Овај рад ће покашати да приближи читаоцу неке од основних параметара, карактеристика и особина жичних телекомуникационих водова на Железницама Србије. . .

Садржај:

Садржај.................................1
Увод....................................2
Cтање каблова и ваздушних водова на пругама ЈП,,Железнице Србије,,.....3
1. Техничке карактеристике кабловске мреже ЈП ,,Железнице Србије,,.....4
1.1. Телекомуникациони пренос по жичним водовима..............4
1.2. Подела каблова у ЈП ,,Железнице Србије,,..................4
1.3. Сатав каблова - основни елементи поужавања..............5
1.3.1. Жила..............................5
1.3.2. Проводник.............................5
1.3.3. Изолација............................6
1.3.4. Парица.............................6
2. Пружни сигнално– телекомуникациони каблови типа СТКА и СТА.....6
2.1. Распоред четворки и обележавање кабла СТА..............7
2.2. Распоред четворки и обележавање кабла СТКА..............7
2.3. Намена парица сигнално – телекомуникационих каблова СТКА и СТА...10
3. НФ и ВФ пренос по ваздушним кабловским водовима.............11
3.1. Нискофреквентни пренос........................11
3.2. Високофреквентни пренос......................12
4. Станични и пружни каблови и ТТ везе...................13
4.1. Локални телефонски каблови.......................13
4.2. Одвојни комбиновани кабел......................15
5. Локални и пружни каблови код диспечерских система веза.........15
5.1. Централни систем диспечера електровуче................16
5.2. Централни систем диспечера саобраћаја.................16
6. Закључак.................................18
7. Литература..............................19
Referentni URL