Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Saobraćajna transportna sredstva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Trаnsort unutrаšnjim vodnim putevimа (kаnаli, reke, jezerа) porаstаo je zа oko 16% u TM od 1975. godine. Ove usluge su vаrirаle i sаdа su nа istom nivou, kаo što su bile 1980. godine.

Osnovni cilj je ostvarenje jedinstvenog procesa transporta kombinovanjem transportnih sredstava različitih vidova transporta, čime se postižu uštede u troškovima transporta i veći kvalitet transportnih usluga. Pod pojmom hucke-pack sistem podrazumeva se kombinovani drumsko-železnički prevoz gde se drumska vozila (kamioni, autovozovi, sedlasti autovozovi) ili delovi vozila (prikolice, sedlaste prikolice, izmenjivi transportni sudovi) na jednom delu puta prevoza transportnim sredstvima železničkog saobraćaja. . .


SAOBRAĆAJNA TRANSPORTNA SREDSTVA


Za industrijski transport dominantne su U/I i skladišne operacije. Njegovu strukturu čine:

1. Industrijski železnički transport
2. Drumski transport
3. Jednošinske železnice
4. Žičare, pneumatski, hidraulični transport
5. Skladišne jedinice

Vrlo važan segment je velik udeo transportnih troškova u ukupnim troškovima reprodukcije. Tehnologija industrijskog transporta utiče kako na pogonski i međupogonski tako i na javni transport. Osnovna prepostavka racionalizacije industrijskog transporta je pravilan izbor vida transporta i transportnih sredstava, obezbeđenje najkraćeg puta i minimalne troškove distribucije...

Sadržaj:


1 UVOD 2
2 SAOBRAĆAJNA TRANSPORTNA SREDSTVA 3
2.1 Sredstva transporta 3
2.2 Kopneni drumski klasični transport 4
2.3 Specifičnosti transporta izmenjvih transportnih sredstava 5
2.4 Kopneno drumsko – rečni transport i sredstva transporta 6
2.5 Pomorski klasični transport i sresdstva transporta 6
2.6 Transport pomoću barži u pomorsko – rečnom transportu 7
2.7 Vazdučna transportna sredstva 9
2.7.1 Avioni za prevoz tereta 10
3 ZAKLJUČAK 11
4 LITERATURA 12

Referentni URL