Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aditivi - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Prehrambena industrija se danas gotovo ne može zamisliti bez upotrebe aditiva. Aditivi su supstance koje obično ne predstavljaju karakteristične sastojke namirnica, a koje se iz tehnoloških razloga namjerno dodaju prehrambenim proizvodima u toku proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, transporta ili čuvanja pri čemu postaju njihov sastojak.

Sama upotreba aditiva se ne prepušta slobodnoj volji proizvođača već su njihova pozitivna lista (lista dozvoljenih aditiva), proizvodnja, promet, kvalitet (čistoća), ograničenja upotrebe, označavanje i drugi zahtijevi zakonski regulisani. Zbog ovog je ustanovljena internacionalna procedura koja predhodi dozvoli za upotrebu aditiva. Zajednički ekspertski komitet Svijetske zdravstvene organizacije (WHO) i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) Organizacije Ujedinjenih Nacija za aditive hrane – JECFA donosi hemijske specifikacije i vrši procijene zdravstvene bezbjednosti aditiva na osnovu kojih Komisija Codex Allimentarius preko svog komiteta CCFAC donosi standarde i preporuke za njihovo korišćenje. Ove standarde i preporuke zemlje članice UN ugrađuju u svoju zakonsku regulativu. Regulativa o aditivima je prva harmonizovana regulativa vezana za hranu u EU koja je uvela koncept E brojeva koji se koriste za označavanje aditiva. . .

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Pojam i podijela aditiva 3
1.2 Poboljšanje kvaliteta i trajnosti hrane upotrebom aditiva 5
1.3 Šta su to aditivi? 5
1.4 Rizici upotrebe prehrambenih proizvoda 8
1.4.1 Kontroverze vezane uz prehrambene aditive 9
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL