Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštita zdravlja i sigurnosti na radnom mestu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
...Zaštita na radu i u vezi sa radom obuhvata skup propisa, zatim mjera i sredstava kojima se zaštićuje:

-život i zdravlje zaposlenika na radu i u vezi sa radom,
-osigurava bezbjednost na radu,
-otklanja opasnosti po život i zdravlje,
- te humaniziraju uslovi rada. ....


IZVORI PRAVA

Osnivački ugovori:
-Pariški ugovor kojim je uspostavljena EZUČ 1951.godine, ima za jedan od ciljeva u
Unapređenje uslova rada i života radnika u industriji uglja i čelika.
-Ugovor o Euroatomu, sadrži odredbe o opasnosti usljed jonizirajućeg zračenja (određivanje maksimuma dopuštenih doza, nivo izloženosti i kontaminacije).
-Rimski ugovor, proširuje zaštitu na sve zaposlene.

Sekundarno zakonodavstvo je putem direktiva Savjeta stalno podizalo standarde zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, a naročito od usvajanja Jedinstvenog evropskog akta.
Donijeto je preko 50 direktiva od kojih je najznačajnija opšta Direktiva br.89/391/EEC o uvođenju mjera podsticanja poboljšanja bezbjednosti i zdravlja radnika na radu. Iz nje su proizašle posebne direktive rationa materie i rationa personae.

Povelja Zajednice o osnovnim pravima radnika iz 1989.godine je jedan od izvora, jer se njome proklamuje da svaki radnik ima pravo na zadovoljavajuće uslove zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, pravo na obuku, pravo da bude obavješten, da učestvuje u pogledu preduzimanja mjera zaštite koji treba da umanje ili u potpunosti uklone rizike u toku rada...
Referentni URL