Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Proceduralna demokratija i njeni uslovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Osnovna i doslovna definicija demokratije je - vladavina naroda. Ona počiva na prevodu antičkog pojma demos – narod i kratein – vladati. Drugi, možda najcitiraniji i najčešće korišćeni osnov ovakvog definisanja demokratije je deo iz govora Abrahama Lincolna u Getizburgu 1863. kada je rekao da je demokratija „vladavina naroda, od naroda ...


PROCEDURALNA DEMOKRATIJA I NJENI USLOVI

Demokratija je sistem vladavine. Svaka vladavina podrazumeva vođstvo (rulership, leadership). Vođstvo u demokratiji je uvek izabrana manjina od strane većine. U demokratiji se izbor vođstva podvrgava većinskom pravilu i odlučivanju. Vladavina izabranih od strane većine meri se odnosom prema manjini.
Manjina i većina su u demokratiji promenljiv odnos. Demokratska teorija je relativno ranoukazala na opasnosti od „tiranije većine“. Sartori pravi razliku između tri vrste tiranije većine: ustavna, izborna i socijalna. U ustavnom kontekstu, tiranija većine je kršenje prava manjine donoseći zakone ili vladajući na taj načina. Medison i Džeferson su imali na umu „izborni despotizam“ koji se boji tiranije većine od strane „koncentracije moći“ u izbornoj skupštini...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 PROCEDURALNA DEMOKRATIJA I NJENI USLOVI 4
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 7

Referentni URL