Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Neodređeni integral
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PREDGOVOR

Pojam i osobine neodređenog integralaNeka je data funkcij F(x). Osnovni zadatak diferencijalnog računa je da se nadje izvod ili diferencijal te funkcije, tj. f(x) = F`(x) ili f(x)dx = dF(x).

Sada se postavlja inverzni problem: naći funkciju F(x) koja ima kao izvod datu funkciju f(x) ili kao diferencijal f(x)dx. Funckcija F(x) sa naznačeni osobinama se zove neodredjeni integral diferencijala f(x) ili primitivna funkcija funkcije f(x). Prema tome, integralni i diferencijalni račun su medjusobno inverzne operacije. Integradija je postupak iznalaženja primitivne (prvobitne) funkcije na osnovu izvoda ili diferencijala te funkcije. Da se funkcija F(x) primitivna funkcija funkcije f(x) simbolički se piše ∫f(x)dx = F(x), a čita se nodredjeni integral funkcije f(x).

Funkcija f(x) se naziva integral ili pokdintegralna funkcija a f(x)dx je podintegralni izraz. Promenjiva x se naziva integraciona promenjiva. Znak integracije je izduženo slovo S koji pokazuje da naznačena operacija ima sličnosti sa sumiranjem. Pošto se sve funkcije koje imaju isti izvod razlikuju samo za jednu proizvodnju konstatni C, tj. ako je F`(x) = f(x), tada je i ∫F(x) – C)`=f(x), funkcija F(x)+C je najopštija funkcija koja ima kao izvod funkciju funkciju f(x) ili koa diferencijal f(x)dx. Konstanta C je neodredjena i po njoj se i integral naziva neodredjeni integral. Zbog proizvednsti, neodredjenosti konstante C skup primitivnih funkcija funkcije f(x) je beskonačan...


Sadržaj:


1 PREDGOVOR 2
1.1 Pojam i osobine neodređenog integrala 2
2 UVOD 3
3 NEODREĐENI INTEGRAL 4
3.1 Difererencijal funkcije i pojam primitivne funkcije i neodređenog integrala 4
3.2 Svojstva neodređenog integrala 6
3.3 Integrali dobijeni iz diferencijala i tablica osnovnih integrala 8
3.3.1 Tablica 9
3.4 Metoda zamene 10
3.5 Tipovi integrala 11
3.5.1 Rastavljanje racionalnih funkcija na proste razlomke 11
3.5.2 Integracija iracionalnih funkcija 14
3.6 Metoda parcijalne integracije 14
4 METOD PARCIJALNE INTEGRACIJE 16
5 ZAKLJUČAK 18
6 LITERATURA 19
Referentni URL