Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Japanski menadžment i teorija Z - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Suvremeni menadžment svrstava ljudski faktor na prvo mesto u hijerarhiji činilaca uspešnog poslovanja. Zato se danas najveća pažnja posvećuje ljudskim resursima odnosno kadrovima kao posebnoj psihološkoj disciplini koja izučava njen direktan uticaj u postizanju cilja. Današnja klasifikacija stilova menadžmenta grana se na dve velike kategorije: američki i japanski model menadžmenta ljudskim potencijalima. Upoređujući konačne relevantne rezultate poslovanja, većina znanstvenika tvrdi da je japanski stil rokovođenja daleko uspešniji tako što unosi potpuno nove ideje u sistem odlučivanja.

Japanski menadžment se razvio pod uticajem japanske kulture i njenih tradicionalnih vrijednosti. Sama menadžerska kultura u Japanu, koja je tako poznata na Zapadu uglavnom se upotrebljava u velikim kompanijama i korporacijama. . .


Razvoj Japana

Ekonomski razvoj Japana počeo je samo par godina poslije drugog svjetskog rata, ali je Zapad ovaj razvoj, kao opasnost za svoju prisutnost na svjetskom tržištu, uočio tek početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka. Jedna od početnih snaga Japana ogledala se u sposobnosti adaptacije zapadnih naučnih i tehnoloških dostignuća za potrebe vlastite privrede. Na primer, kružoci kvaliteta i totalna kontrola kvaliteta mnogo su primjereniji japanskom socijalnom i kulturnom kontekstu, nego angloameričkom.

Japanska fascinacija zapadnom naukom i tehnologijom učinila je da prihvaanje ovih dostignuća ima obilježja prirodnog procesa i nije dovela ni do kakvih kulturnih konflikata. Visok nivo obrazovanja, kreativnost, radinost i disciplina učinili su da Japanci, primjenjujući adaptirana dostignuća Zapada, dostignu ekonomsku konkurentnost svojih uzora...

SADRŽAJ

1. Uvod................................2
2. Razvoj Japana...........................3
3. Japanski menadžment........................5
3.1. Karakteristike japanskog menadžmenta...............6
3.1.1. Japan Inc.........................6
3.1.2. Donošenje odluka konsenzusom...............7
3.1.3. Doživotno zaposlenje....................8
3.1.4. Princip senioriteta....................8
3.4.5. Totalna kontrola kvaliteta.................9
3.4.6. Kanban sistem proizvodnje...............10
4. Teorija „Z“...........................11
5. Zaključak.............................13
6. Literatura.............................14
Referentni URL