Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Internet i nove tehnologije u odnosima sa javnošću - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Odnosi sa javnošću predstavljaju, prema nekim analitičarima, izgradnju Vaše reputacije. Rezultat onoga što radite; šta govorite i šta drugi govore o vama.
Odnosi s javnošću, ili skraćeno PR (od engleske reči Public Relations) definisani su kao disciplina koja gradi i podržava Vašu reputaciju, i pojačava mišljenja i ponašanja. Jedna od najranijih definicija PR-a je: ’’Odnosi s javnošću je funkcija menadžmenta koja gradi javna mišljenja, definiše politike, procedure i interesovanja organizacije u cilju javnog prihvatanja i razumevanja’’. Ovo je skup planiranih akcija i napora za izgradnju pozitivnog imidža i razumevanja između organizacije i javnosti – npr., zaposlenih u kompaniji, dobavljača, dioničara, kupaca itd.

Svaki put kada se susretnete s medijima, imate šansu da plasirate pozitivna mišljenja o svom biznisu. Osnovi cilj intervjua ili slanja najnovijih vjesti ili saopštenja iz kompanije je jačanje profila kompanije, proizvoda ili ekspertnosti Vaših zaposlenih...


Komunikacione aktivnosti u sklopu Web sajta


• U najjednostavnijem obliku, komunikacija organizacije putem Web sajta svodi se na kreiranje sadržaja koji opisuju delatnost organizacije (prezentaciono-prodajni karakter sadržaja).
• U slučaju da organizacija ima određeni broj novosti/vijesti u sklopu svojih aktivnosti (ako to nisu nove aktivnosti koje se dešavaju 1-2 puta u godini ili dve godine), postoji mogućnost kreiranja posebne sekcije sa vestima na sajtu, koje aktuelizuju Web sajt (Web sajt postaje ažurniji), i omogućuju predstavnicima klasičnih i online medija da eventualno preuzmu ovakve informacije sa sajta.
• Organizovani način predstavljanja organizacije klasičnim i online medijima može se ostvariti kreiranjem posebne sekcije za medije (Virtual Press Centre, Online Newsroom, Online Mediaroom), u slučaju da je produkcija vijesti o organizaciji dovoljno velika da se može kategorisati na nivou saopštenja za medije, slika, video/audio materijala, itd. ...Rad mozete poruciti preko sledeceg linka:

http://www.maturskiradovi.net/eshop/inde...t&Itemid=1
Referentni URL