Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hemofarm
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


“Hemofarm” je tokom protekle decenije i po imao brojna iskušenja koja je uspešno prebrodio i razvijao se uprkos preprekama. Kompetentan kadar osposobljen je za razne vrste izazova, a posebno za sve značajnije prisustvo “Hemofarma” na svetskom tržištu lekova, što je jedan od prioriteta razvoja Kompanije. U “Hemofarmu” je postignuta harmonizacija između postavljenih ciljeva i njihovog ostvarenja. Dobar način upravljanja i konstantna ulaganja u krupne investicione zahvate, osavremenjivanje opreme i permanentno usavršavanje zaposlenih uporište su daljeg razvojnog trenda. U tom kontekstu je izgradnja fabrike u Rusiji, u Obninsku, čija je vrednost 27 miliona eura, koja će biti završena jula ove godine i koja će znatno doprineti da “Hemofarm” bude sve prisutniji na ovom milionskom tržištu, ali sada kao lokalni proizvođač. 1 ISTORIJA HEMOFARMA

1960.god. - U Vršcu je osnovana fabrika za proizvodnju farmaceutskih, hemijskih i dezinfikacionih sredstava pod nazivom „Hemofarm“. Prvenac u „Hemofarmovom“ asortimanu bio je Aminopirin. Tablete od 0.1 i 0.3 grama. Do kraja godine registrovano je 26 preparata. Uglavnom najjednostavnijih, farmakopejskih. U proizvodnji je radilo petnaestak zaposlenih. Još toliko u pratećim službama.

1973.god. - Početak sedamdesetih doneo je „Hemofarmu“ novi razvojni podsticaj. Sredinom avgusta 1973. godine, „Hemofarm“ ulazi u rizik izgradnje nove fabrike izvan grada na 12.000 kvadrata.

1975.god. - „Hemofarm“ beleži prvi značajniji izvoz u okviru poslovne zajednice Intereksport. Završena izgradnje fabrike (današnje centralne zgrade).

1977.god. - Puštena u pogon proizvodnje liofilizata. Izgrađena laboratorija za mikrobiološka istraživanja sa farmom. Takođe, izgrađena garaža i radionice.

1982.god. - Pušten u rad “Hemomed”, prva fabrika dijalizatora u ondašnjoj Jugoslaviji.

1985.god. – Puštena u proizvodnju nova linija infuzionih rastvora. Počeo sa radom elektronsko – računarski centar. Uveden veterinarski proizvodni program.

1986.god. – Posle beogradskog i zagrebačkog, otvoreno treće predstavništvo u Novom Sadu.

1987.god. – Pet godina uspešnog rada “Hemofarma”.

1989.god. – Evidentirana kao najuspešnija poslovna godina....


SADRŽAJ

UVOD 3
1 ISTORIJA HEMOFARMA 4
2 KOMPANIJA DANAS 5
3 OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI 6
4 STRATEŠKO PLANIRANJE 6
4.1 Misija 6
4.2 Vizija 6
5 ODNOS PREMA ZAPOSLENIMA 7
6 ODNOS PREMA ŽIVOTNOJ SREDINI 8
7 ODNOS PREMA KUPCIMA 9
8 OPERATIVNO PLANIRANJE 9
9 AUTOEVALUACIJA I ORGANIZACIJA I ORGANIZACIONA DIJAGNOSTIKA 10
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL