Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Funkcije menadžmenta poslovnog sistema
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pod pojmom menadžment u terminologiji podrazumeva se upravljanje organizacionim sistemima u različitim oblastima društvene delatnosti. U takvom obliku, uz specifičnu transkripciju i izgovor, ovaj pojam je ušao u mnoge svetske jezike, pa i u srpski jezik. Međutim, početak njegove primene u savremenom značenju vezuje se za period industrijalizacije. To jest, krajem XIX i početkom XX veka započinje period intenzivnog privređivanja, primenom industrijskih metoda u proizvodnji materijalnih dobara, kao i ostalih društvenih delatnosti. Podela rada predstavlja bitan faktor efikasnosti funkcionisanja organizacionih sistema. U tom smislu, tehnička podela radapodrazumeva specializovanje pojedinih radnika za samo jedan segment procesa reprodukcije, čime se obezbeđuje povećanje pojedinačne efikasnosti, a time i produktivnosti datog organizacionog sistema-preduzeća, pa prema tome i društva u celini. Međutim utvrđivanje ciljeva poslovanja preduzeća kao organizacionog sistema zahteva niz predhodnih aktivnosti kojima se obezbeđuje saznanje o potrebama tržišta, konkurenciji, o tehnološkom razvoju, o novim proizvodima. Takođe kada se radi o ostvarivanju ciljeva, neophodno je izvršiti niz pripremnih aktivnosti u pravcu transformacije ciljeva u zadatke. . .


Menadžment u poslovnim sistemima

Od kraja XIX veka vladala je opšta praksa da se menaždment definiše kao proces koji se sastoji iz četiri osnovne funkcije ( koje se nazivaju još i funkcije). To su:

1. Planiranje,
2. Organizovanje,
3. Vođenje i
4. Kontrola.

Slika 1. ilustruje interaktivnu prirodu procesa menadžmenta. Navedeni okvir je predmet razmatranja, ali je još uvek prihvaćen...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Menadžment u poslovnim sistemima 4
1.2 Funkcija planiranja 4
1.3 Funkcija organizovanja 7
1.4 Funkcija vođstva 9
1.5 Funkcija kontrole 10
1.6 IS koji podržavaju menadžment u poslovnim sistemima 11
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL