Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Recidivizam maloljetnih osoba
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
U velikom broju slučajeva maloljetničke delinkvencije utvrđeno je da isti maloljetni izvršilac ponovo vrši krivična djela, pri čemu je povećana društvena opasnost, jer povratništvo otkriva trajniju neprilagođenost učinilaca krivičnih djela društvenoj sredini i njenim normama.

Povratnici u kriminal su uglavnom psihopatski strukturirane ličnosti, često bezosjećajne, egocentrične, emotivno labilne i povodljive, s izrazito negativnim odnosom prema radu i odsustvom radnih navika. Osobe u kriminalnom povratu vrlo su problematičan dio svake delikventne populacije. One velik dio života provode u sukobu s društvenim normama formulisanim u

Krivičnom zakonu. Kod punoljetnih počinitelja krivičnih djela najčešće se povratnikom smatra osoba kojoj je za počinjeno krivino djelo već bila izrežena neka sankcija, no kod maloljetnih osoba ovaj pojam iz više razloga nije dovoljan :

- u maloljetnoj delikventnoj populaciji uspješno djeluju selekcijski mehanizmi i upravo zbog toga tek oko jedne petine maloljetnih počinitelja krivičnih djela bude izvedena pred sud radi izricanja sankcije
- jedna trećina prijavljenih maloljetnika se ne izvodi pred sud, jer u vrijeme izvršenja djela nisu imali 14 godina. Kriminalni povrat kod prijavljene djece i maloljetnika biti će jače izražen kod necjelovitih porodica i kod porodica nižeg ekonomskog i obrazovanog statusa. Te su porodice opterećene problemima životne egzistencije, a raspolažu s manje mogućnosti i alternativa za rješavanje konfliktnih stanja.

„Prateći stanje maloljetničke delikvencije uočeno je da se iz mjeseca u mjesec pojavljuju lica, višestruki povratnici u izvršenju krivičnih djela, uglavnom krivičnih djela protiv imovine (teške krađe, krađe, pokušaji teških krađa, razbojništva, itd.), što je osnovni uzrok povećanja broja krivičnih djela izvršenih od strane maloljetnika. Tako je npr. MUP Zagreba, nadležnim tužilaštvima podnio službenih izvještaja protiv 332 maloljetna lica od kojih je 119 lišeno slobode. Od ukupnog broja maloljetnih lica koja su počinila krivična djela u 2007. godini je 125 ili 37,3% povratnika. Prateći stanje maloljetničke delikvencije na području navedenog kantona uočeno je da se pojavljuju lica, višestruki povratnici u izvršenju krivičnih djela, uglavnom krivičnih djela protiv imovine. Identičan problem je i na području Razdijeliti kantona, gdje se maloljetna lica pojavljuju kao višestruki učinioci krivičnih djela, a veći broj prijavljenih maloljetnika su povratnici u izvršenju krivičnih djela. Posebno zabrinjava činjenica da se u izvršenju krivičnih djela pojavljuju i krivično neodgovorna lica (djeca ispod 14 godina starosti), koja se udaljavaju od kuće, a da to njihovi roditelji ili staratelji ne prijavljuju. Uočeno je, na području navedenog kantona, da se maloljetnici najviše pojavljuju u izvršenju krivičnih djela protiv imovine, što je karakteristično i za druge kantone, ali u znatno manjoj mjeri.“

Rezultati brojnih istraživanja pokazuju osnovne uzroke koji su zna ajno povezani s recidivizmom maloljetnika. To su:

- dob maloljetnika u vrijeme prve optuženosti/osuđenosti
- broj prijašnjih optužbi/hapšenja
- broj institucionalnih smještaja
- akademski uspjeh
- ponašanje i prisutnost u školi
- konzumiranje sredstava ovisnosti
- porodična stabilnost
- roditeljska kontrola
- veze s vršnjacima
- agresivno ponašanje u školi
- negativni pritisak vršnjaka
- poremećaj pažnje i hiperaktivni poremećaj
- poremećaj ophođenja
- prokriminalni stavovi i uvjerenja
- ličnost i temperament
- antisocijalno ponašanje roditelja/antisocijalni roditeljski model.

Stručnjaci naglašavaju kako je upotreba sredstava ovisnosti značajan uzrok recidivizma maloljetnika.
3.1 Odnos između varijabli zaposlenja i recidivizma


Odnos između varijabli zaposlenja i recidivizma analiziran je pod modelom kanoničke analize varijance. Podaci su prikupljeni u okviru opsežnog istraživačkog projekta ''Kriminalitet mladih''. Uzorak obuhvaća 509 mladića i djevojaka, u dobi od 18 do 24 godine, osuđenih od općinskih ili okružnog suda Zagreba u 2008. i 2009. godini zbog vršenja krivičnih djela. Kanonička analiza proizvela je jedan statistički značajan faktor koji objašnjava 10.3% varijance. U prostoru varijabli zaposlenja možemo ga definirati kao faktor nestabilnog radnog statusa, a u prostoru varijabli recidivizma kao faktor općeg recidivizma u maloljetničkoj dobi. Kvalitetna analiza rezultata pokazala je da, iako je kanonička korelacija između ova dva skupa varijabli tek osrednja (0.321), postoji jasna tendencija da su mlađi počinitelji krivičnih djela, koji imaju dulju i bogatiju delinkventnu historiju i rijeđe zaposleni. Praktične reperkusije ovih rezultata prvenstveno su usmjerene na adekvatniju pripremu ovih mladih za svijet rada već u periodu maloljetništva, uz profesionalnu pomoć pri pronalaženju odgovarajućeg zaposlenja.

--------------------------------------------------
Ajduković, M., Zaposlenost i recidivizam mladih počinitelja krivičnih djela, Zagreb, 2009., str. 69-77

Moravek D., Recidiv kod ovisnika o opijatima, Moravek, 2006.
Referentni URL