Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijski izvještaj
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Finansijski izveštaji su baza za komunikaciju između menadžera i spoljašnjeg svijeta. Finansijski izveštaji sadrže značajne informacije o finansijskoj moći preduzeća, njegovom finansijskom radu, bonitetu i rejtingu u privrednom ambijentu zemlje.
Analiza finansijskih izveštaja treba da pridonese poboljšanju rezultata u budućem radu. Treba, međutim imati u vidu da se analitički pristupi finansijskih izveštaja mogu vršiti iz različitih aspekata u zavisnosti od interesa za svaki vid analize.
Rezultati analize finansijskih izveštaja mogu imati veću važnost samo ukoliko se posmatraju iz različitih aspekata i ako se u poređenju sa onim iz drugih preduzeća i sl. Samo preko komparacije stanja može se ući u suštinu trendova i da se naprave adekvatne procjene o važnosti i značaju finansijskih izveštaja.

Bez analize finansijskih izveštaja i iskaza u vezi sa odnosima i trendovima što ih mogu prezentirati, menadžeri će biti potopljeni u moru detalja takvih izveštaja. Sa aspekta vrhovnog menadžmenta, analiza, preko analitičkih pokazatelja, služi kao korisno sredstvo za praćenje rada, iznalaženje mogućnosti za razvoj, a isto tako i za strateško planiranje.
Na bazi informacije finansijskih izveštaja, menadžment mora biti u stanju da planira, da donosi odluke, a zatim da sledi njihovo sprovođenje...

SADRŽAJ:

1. UVOD.............................. 3
2. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ................4
2.1. Povrat na ukupnu imovinu ....................5
2.2. Povrat na dionički kapital .....................5
2.3. Povrat na trajni kapital .......................5
3. KLJUČNI OMJERI U FINANSIJSKOJ ANALIZI ..............6
3.1. Testovi profitabilnosti ......................8
3.2. Testovi finansijskog zdravlja ...................11
4. ZAKLJUČAK ..........................14
5. LITERATURA .........................15
Referentni URL