Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijski izvještaj budžetskih korisnika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i budžetski korisnici podnose periodične i godišnji finansijski izvještaj u rokovima odreñenim ovim pravilnikom. Izvještaji za period kraći od godine dana smatraju se, u smislu ovog pravilnika, periodičnim izvještajima.


1 FINANSIJKO IZVJEŠTAVANJE

Finansijsko izvještavanje je jedno od najvažnijih područja računovodstva, a sa aspekta budžetskog računovodstva se odnosi na praćenje i pravdanje trošenja državnih sredstava. Dva uslova koja FI moraju zadovoljiti su:

-osigurati relevantne i pouzdane informacije potrebne za donošenje ekonomskih, socijalnih i političkih odluka
-osigurati informacije koje će omogućiti efikasnu kontrolu raspolaganja javnim dobrima i pomoći razvoj finansijskog menadžmenta uvođenjem standarda odgovornosti

Posebni zahtjevi pri sastavljanju FI su: transparentnost, fleksibilnost, komparabilnost, optimalnost. (osnove za priznavanje su akrualna, novčana i modificirana akrualna osnova).

Osnovne karakteristike FI (kvalitativna obilježja) su: razumljivost važnost, pouzdanost i uporedivost.

Forma periodičnog izvještavanja (obrasci):
1)pregled prihoda, primitaka i finansiranja
2)konsolidovani pregled o prihodima i finansiranju po ekonomskim kategorijama
3)rashodi i doznake iz budžeta po ekonomskim kategorijama
4)posebni podaci o platama i broju zaposlenih
5)posebni podaci o tekućim i kapitalnim grantovima
6)registar doznaka iz tekuće rezerve ......

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 FINANSIJKO IZVJEŠTAVANJE 4
2 PRIKAZ KNJIŽENJA U FINANSIJKOM IZVEŠTAJU 10
3 KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 11
4 DOSTAVLJANJE OBRAZACA 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15

Referentni URL