Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza uspešnosti poslovanja - uopšteno
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Posebnu pažnju ćemo posvetiti strukturi analizi odnosa bilansnih pozicija u računu dobitka i gubitka koje sačinjava: analiza profitabilnosti, analiza obrta aktive (imovine), analiza solventnosti i likvidnosti, analiza investicionog potencijala, izračunavanje ukupnog izraza uspešnosti (Zeta Score). Svi navedeni indikatori uspešnosti biće praktično analizirani na osnovu originalnih bilansa stanja i računa dobitka i gubitka, jednog privrednog društva koje se bavi proizvodnjom kozmetičkih proizvoda....


Poglavlje 1: Analiza profitabilnosti

Najvažnijom primarnom analizom odnosa smatra se analiza profitabilnosti (The Profitability Analysis), u kojoj su dve mere, tj. veličine, najraširenije i to: profitna marža (Profit margin) i povrat na investirano (Return on investment – ROI).
U menadžerskoj praksi najviše upotrebljavana mera profitabilnosti je indikator marže dobitka ili profitne marže, koji se dobija iz odnosa između dobitka i prihoda od prodaje: ...


Prezentirani indikator pokazuje procenat ostvarenog dobitka (profita) u odnosu na vrednost celokupno uradjenog posla, pojedinačni posao u zavisnosti od toga koje se kategorije dobitka i prihoda primenjuju u indikatoru.
Polazeći od navedenog, razlikuju se, u najvećem broju slučaja, sledeće kategorije profitne marže: bruto profitna marža, profitna marža pre oporezivanja, neto profitna marža i marža neto preostalog profita.
Pomenute kategorije profitne marže izračunaćemo na osnovu bilansnih podataka preduzeća „NANCY COSMETICS“. Krenućemo najpre od bruto profitne marže, koju ćemo izraziti sledećim tabelarnim pregledom:...


Sadržaj:

Uvod
Poglavlje 1: Analiza profitabilnosti
Poglavlje 2: Analiza obrta imovine
Poglavlje 3: Analiza likvidnosti i solventnosti
Poglavlje 4: Analiza indikatora efikasnosti investiranja akcionara
Poglavlje 5: Altmanov obrazac uspešnosti poslovanja
Zaključak
Referentni URL