Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza problema održavanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Održavanje sistema je teško. Imajući u vidu da je sistem već u eksploataciji, tim za održavanje uravnotežuje potrebu za izmenom sa potrebom da sistem ostane dostupan korisnicima. Na primer, nadogradnja sistema može da zahteva da on bude nedostupan korisnicima više sati. Međutim, ako je sistem kritičan sa aspekta poslovanja ili rada korisnika, može se desiti da vremenski okvir od nekoliko sati nedostupnosti jednostavno ne postoji. Na primer, sistem za održavanje života ne može da prekine vezu sa pacijentom da bi se obavilo održavanje softvera. Tim za održavanje mora da pronađe način kako da implementira izmene bez ugrožavanja korisnika....


ANALIZA PROBLEMA ODRŽAVANJA

Personalni problemi

Postoji mnogo personalnih i organizacionih razloga koji održavanje čine teškim. Osoblje mora da deluje kao posrednik između problema i njegovog rešenja, popravljajući i krojeći softver da bi obezbedilo da rešenje prati problem kako se on menja.

Ograničeno razumevanje

Pored uravnotežavanja korisničkih potreba sa potrebama softvera i hardvera, tim za održavanje ima posla i sa ograničenjima ljudskog razumevanja. Postoji granica brzine kojom neko može da proučava dokumentaciju i iz nje izvlači materijal relevantan za problem koji se rešava. Štaviše, mi često tražimo više ključeva nego što je stvarno potrebno za rešenje problema.
Parikh i Zvegintzov izveštavaju da je 47% rada u održavanju softvera posvećeno razumevanju softvera koji treba da se modifikuje. Ova velika cifra je razumljiva kada uzmemo u obzir interfejse koje treba proveriti kad god se menja komponenta. Na primer, ako sistem ima m komponenti i treba da promenimo k od njih, postoji: ...

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 ANALIZA PROBLEMA ODRŽAVANJA 3
2.1 Personalni problemi 3
2.2 Ograničeno razumevanje 3
2.3 Prioriteti menadžmenta 4
2.4 Moral 4
2.5 Tehnički problemi 4
2.6 Artefakti i paradigme 4
2.7 Teškoće sa testiranjem 5
2.8 Potreba za kompromisom 5
3 ZAKLJUČAK 6
4 LITERATURA 6

Referentni URL