Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza poslovanja Peštan doo Aranđelovac
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Da bi se sagledala realna i objektivna finansijska situacija preduzeća, neophodno je izvršiti finansijsku analizu, koja opredeljuje prošlost i sadašnjost preduzeća, a predstavlja i osnovu (bazu) za predviđanje budućeg finansijskog stanja. Finansijska analiza bavi se utvrđivanjem funkcionalnih odnosa koji postoje između pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha, sa ciljem dobijanja verodostojne ocene o finansijskom položaju i aktivnosti preduzeća. Informacije dobijene finansijskom analizom predstavljaju polaznu osnovu za preduzimanje akcija usmerenih na popravljanje boniteta i trenda rasta i razvoja poslovanja preduzeća. S obzirom na to da su u bilansima prikazane samo monetarne vrednosti, takvi podaci imaju malu analitičku vrednost. Da bi ti podaci bili korisni za finansijsku analizu neophodno je između bilansnih pozicija uspostaviti odgovarajuće relacije...


Racio analiza likvidnosti

Racio analiza likvidnosti predstavlja analizu kratkoročnog rizika ulaganja u preduzeće.Likvidnost preduzeća predstavlja u ekonomiji jedan od najbitnijih kvalitativnih indikatora. Globalna definicija likvidnosti preduzeća svodi se na njegovu sposobnost da izmiri svoje obaveze. Za ovaj pokazatelj su zainteresovani menadžeri iz razloga kako bi u svakom trenutku bili sigurni da će udovoljiti kratkoročnim obavezama. Redovno podmirenje tekućih obaveza je važno radi toga da nebi došlo do zastoja u redovnim isporukama ključnih proizvodnih poslovnih resursa od dobavljača te do neugodnih blokada novčanog računa u ključnim trenucima za poslovanje. Ovaj pokazatelj važan je i za potencijalne kratkoročne kreditore...

SADRŽAJ

UVOD 3
1.1 Racio analiza likvidnosti 4
1.1.1 Opšti racio likvidnosti 5
1.1.2 Rigorozni ili posebni racio likvidnosti 6
1.2 ANALIZA RIZIKA 7
2 Opšti podaci preduzeća 8
3 Analiza finansijske situacije 9
4 FINANSIJSKA ANALIZA 11
4.1 Bilans uspeha preduzeća ‘’Peštan’’ Arandjelovac 11
4.1.1 Koeficijent obrta zaliha 15
4.1.2 Racio brojevi rentabiliteta 16
4.1.3 Racio rentabiliteta ulaganja (imovine) i kapitala 18
5 ANALIZA USPESNOSTI 20
5.1 Neto dobitak po akciji 20
Zaključak 21
LITERATURA 22

Referentni URL