Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza finansijske situacije kao ključna podloga financijskog due diligence privredn
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Posmatrajući vrijednosti financijskog izvješćivanja godinama unatrag, možemo jasno zaključiti da se nije pridavala posebna važnost i značaj financijskom izvještavanju. Informacije koje predstavljaju suštinu upravljačkog odlučivanja krajnje skromno su korištene i analizirane od strane privrednih subjekata koji su ih sastavljali za potrebe donošenja najvažnijih odluka o samom poslovanju poduzeća.
Opći termin finansisko izvještavanje se koristi da označi finansiske izvješća (bilanca stanja, račun dobitka i gubitka-bilans uspjeha, bilans vlastitog kapitala i bilans novčanih tokova), kao i finansiska otkrića ili obrazloženje tih izvješća, izvješće o poslovanju i za korisnike financijskih izvještaja posebno značajan , izvješće neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti bilance...


Pojam računovodstva i financijskog izvješćivanja

Računovodstvo većina ljudi smatra kao visoko stručno područje, koje je dostupno samo uskom krugu profesionalaca.Svakodnevno skoro svatko od nas, na jedan ili drugi način, se bavi''računovodstvom'', pošto je računovodstvo''univerzalni jezik biznisa''. Biznis bez pomoći računovodstva skoro da ne bi postojao.
Računovodstvo je sredstvo pomoću koga mjerimo i opisujemo rezultate ekonomske aktivnosti.Ono je način na koji poslovni ljudi definiraju poslovne ciljeve, mjere ostvarene rezultate i procjenjuju ostvarene učinke.Osnovna svrha računovodstva je da donositeljima odluka pružiti informacije korisne za donošenje vitalnih ekonomskih odluka.Tako da se s pravom može reći, da se kao ulaz (input) u računovodstveni proces javlja ekonomska aktivnost, odnosno poslovne transakcije, a kao izlaz (output), ili rezultat te aktivnosti se javljaju korisne informacije.Primarni cilj računovodstva sastoji se u tome da se osigura potpuno razumijevanje prirode računovodstvenih informacija, kao i da njeguje sposobnost da se te informacije učinkovito koriste.Računovodstvo, može se reći služi kao spona koja direktno povezuje donosioce odluka sa ekonomskim aktivnostima, a time i sa rezultatima tako donesene odluke...

S A D R Ž A J

UVOD 2
1 Pojam računovodstva i financijskog izvješćivanja 3
2 Finasiska situacija kao ključna podloga financijskog due diligence 5
2.1 Due diligence kao fenomen računovodstvene profesije 6
3 Financijski due diligence kvalitetna provjera poslovnog i financijskog kredibiliteta privrednih društava 7
4 Suština i zadatak financijskog izvješćivanja 8
4.1 Zadatak financijskog izvješćivanja 8
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12

Referentni URL