Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: EKG (elektrokardiogram) i monitoring pacijenata
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Iznenadna srčana smrt predstavlja izuzetno veliki problem u srednje i visoko razvijenim zemljama, jer je često njena prva ekspresija istovremeno i poslednja. Smrtni ishod, kao posledica srčanog zastoja, u opštoj populaciji je izvesno povezan sa faktorima rizika koji su precizno prepoznati i definisani. Na ove faktore je moguće delovati preventivno. Veći broj studija je potvrdio da su maligne aritmije neposredni uzrok smrti. Aritmije koje su neposredni mogući uzrok smrti uglavnom su iz grupe komorskih aritmija. Komorska tahikardija, monomorfna ili polimorfna, ventrikularna fibrilacija poremećaji su ritma koji su najčešće povezani sa fenomenom iznenadne srčane smrti. Etiologija poremećaja srčanog ritma može biti vezana za osnovno srčano oboljenje, ali može biti i idiopatska...


EKG

EKG predstavlja snimak srčane aktivnosti, tj. on predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti srca. EKG prikazuje električne impulse koji nadražuju srce na kontrakcije. Informacija snimljena EKG-om predstavlja električne nadražaje koji dolaze od srca. Na slici 1je prikazan tipični EKG signal. Trajanje EKG signala je proizvoljno, a zavisi od toga koliko dugo želimo pratiti rad srca.
Kao što vidimo EKG signal se sastoji iz nekoliko karakterističnih talasnih oblika koji se periodično ponavljaju. Na ovoj slici je prikazan realni EKG signal koji pored korisnog signala sadrži i šum. Ovaj EKG signal je uzet iz MIT/BIH baze.
Elektrokardiogram ili kraće EKG predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti srca u toku vremena. Uređaj koji crta EKG se zove elektrokardiograf i on detektuje električnu aktivnost srca u toku vremena...

Sadržaj:

Uvod 3
1 EKG 4
1.1 Grafički prikaz EKG-a 4
2 EKG monitoring 5
2.1 Tumačenja EKG snimka 6
2.2 Vrste monitoringa 8
Zaključak 10
Literatura 11

Referentni URL