Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kompleksni brojevi- maturski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Brojevi

Broj je jedan od osnovnih pojmova matematike. Nastao je iz potrebe za brojanjem predmeta, a zatim se usavršavao tokom razvoja matematičkih saznanja. Već u radovima antičkih naučnika bilo je ustanovljeno da je niz prirodnih brojeva beskonačan (3.vek p.n.e.). Problem beskonačnosti prirodnog niza, niza prostih brojeva i formiranje naziva za proizvoljno velike brojeve razmatrani su u poznatom delu Euklida „Elementi“ i u knjizi Arhimeda „O izračunavanju peska“.

Primeri iz nekih plemena


U početku apstraktni pojmovi se javljaju više kao kvalitativni nego kao kvantitativni termini, npr. neki čovek, umesto jedan čovek. Veći brojevi (od jedan) obrazovani su sabiranjem: npr. 3 – sabiranjem 2 i 1, 4 - sabiranjem 2 i 2, 5 – sabiranjem 4 i 1 ... Pleme na reci Murej : 1 = enea, 2 = petčeval, 3 = petčeval-enea, 4 = petčeval-petčeval. Pleme Kamilaroi: 1 = mal, 2 = bulan, 3 = guliba, 4 = bulan-bulan, 5 = bulan-guliba, 6 = guliba-guliba...


Sadržaj

Brojevi 2
Primeri iz nekih plemena 2
Brojevni sistemi 2
Nastanak kompleksnog broja 2
Definicija kompleksnog broja 2
Algebarski oblik kompleksnog broja 2
Operacije sa kompleksnim brojevima 2
Sabiranje 2
Svojstva sabiranja 2
Oduzimanje 2
Množenje 2
Svojstva množenja 2
Deljenje 2
Konjugovano-kompleksni brojevi 2
Modul kompleksnog broja 2
Geometrijsko tumačenje kompleksnog broja 2
Trigonometrijski oblik kompleksnog broja 2
Izražavanje u trigonometrijskom obliku proizvoda i količnika dva kompleksna broja 2
Množenje 2
Deljenje 2
Stepenovanje. Moavrova formule 2
Neke primene Moavrove formule 2
Trigonometrijsko rešenje binomne jednačine. Koren kompleksnog broja 2
Zadaci 2
Literatura 2

Referentni URL