Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bibliotekari kao nosioci kvaliteta bibliotečkih usluga
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


... Jedan od najozbiljnijih problema u školskom bibliotekarstvu je česta promenljivost kadra u školskoj biblioteci. Retke su škole koje raspisivanjem javnog konkursa popunjavaju radno mesto u biblioteci, na taj način što će tražiti adekvatnu osobu - bibliotekara za stalno zaposlenje. Najčešće poslove u biblioteci obavljaju nastavnici /profesori koji su u njoj delimično angažovani, jer nemaju dovoljan broj časova ostvarenih u nastavi. Praksa je pokazala da u tom slučaju najčešće trpe poslovi u biblioteci, s obzirom da nastavnici te poslove ne poznaju, nisu im naklonjeni, nemaju vremena a ni volje da im se dovoljno posvete. To potvrđuju i iskustva matičnih biblioteka prilikom prikupljanja podataka o poslovanju školskih biblioteka za bazu podataka Mreža biblioteka Srbije. Obaveza svake biblioteke je da vodi bibliotečku statistiku na propisanim obrascima za evidenciju i kontrolu korišćenja bibliotečkih fondova i usluga. Međutim, veliki broj školskih biblioteka ne samo da pruža otpor dostavljanju podataka o poslovanju biblioteke, jer se ne evidentiraju statistički pokazatelji o radu, već nisu poštovani ni elementarni principi stručnog uređenja biblioteke (nesređen knjižni fond, nema kataloga, ne radi se inventarisanje kako treba, pri čemu veliki broj knjiga nije inventarisan niti popisan na bilo koji način, periodika nije obrađena niti je dostupna za korišćenje, ne vodi se evidencija korišćenja bibliotečkog fonda i usluga), što za posledicu ima rasipanje i gubitak velikog broja knjiga.

Prema raspoloživim podacima u bazi Mreža biblioteka Srbije samo 11,9 % radnika u školskim bibliotekama u Srbiji ima položen stručni ispit iz bibliotečke delatnosti (10,4 % u bibliotekama osnovnih škola i 16,4 % u bibliotekama srednjih škola). Prema podacima u bazi, u 43,4 % školskih biblioteka u Srbiji zaposleno je lice sa punim radnim vremenom, dok u 56,6 % rade lica sa nepotpunim radnim vremenom. Dosadašnja praksa je pokazala da se rad u tim bibliotekama (sa nepotpunim radnim vremenom), uglavnom neredovan i povremen, svodi najčešće samo na nekoliko časova nedeljno, što svakako ne može pozitivno da utiče na celokupan rad biblioteke. Sa druge strane, školske biblioteke su najčešće „one-person library", dakle u njima je zaposlena jedna osoba koja obavlja sve stručne poslove u biblioteci, od najjednostavnijih do najsloženijih...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Bibliotekari kao nosioci kvaliteta bibliotečkih usluga 4
1.1.1 Korišćenje bibliotečkih fondova i usluga 8
1.2 Rezultat kao mera učinka u biblioteci 11
1.2.1 Učinak rada biblioteka 12
1.2.2 Procena učinka 12
1.2.3 Zadovoljstvo korisnika kao indikator učinka 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21

Referentni URL