Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvoj i uloga E - obrazovanja sa osvrtom na Crnu Goru - magistarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


E-learning je jedan od brojnih pojmova s prefiksom “e-” koji se u posljednje vrijeme sve češće spominju. U svim ovim pojmovima prefiks “e-” (electronic) označava izvođenje određenih djelatnosti uz pomoć ICT. Tako sve više korisnika upotrebljava usluge e-bankarstva ili e-trgovine, a nerjetko se čuje za e-vladu, e-obrazovanje, e-pravosuđe...

Transformacija jednog društva u informacijsko društvo prije svega zavisi od toga da li će razvoj Informacionog društva, a u okviru toga i e-obrazovanja kao bitnog segmenta, zaista predstavljati strateško opredeljenje i prioritet države u narednom periodu ili će ostati samo kao inicijativa na papiru. Stvaranje povoljnog ambijenta predstavlja, prije svega, zaokružena zakonska regulativa koja u dovoljnoj mjeri prati sve specifičnosti e-društva, na prvom mjestu mislimo na adekvatnu telekomunikacionu infrastrukturu ali i mjere koje će uticati na pristupačnost cijena IT opreme i pristupa internetu.

Tako se i za e-learning to jest e-učenje ili u širem smislu e-obrazovanje može reći da je riječ o izvođenju obrazovnog procesa uz pomoć ICT, to jest računara i vrlo često i interneta...

Sadržaj :

UVOD 3
1 E - obrazovanje – Pojam i razvoj 5
1.1 Teorijske osnove E - obrazovanja 7
1.2 Klasifikacija, prednosti, nedostaci 8
1.3 E - obrazovanje i učenje na daljinu 13
2 Tehnologija, alati, e - learning centri 17
2.1 Standardi i alati 18
2.2 E - učionica 19
2.3 Learning Management System (LMS) 25
3 ICT u obrazovnom sistemu Crne Gore i svijetu 30
3.1 Projekti MEIS i CEFT 39
3.2 Strategija razvoja do 2013. godine 47
ZAKLJUČAK 50
LITERATURA 50

Na koji način mogu doći do ovog gore navedenog magistarskog rada. Hitno mi je potreban.

Hvala unapred
Uskoro će vam se na mail obratiti admin sa dodatnim obaveštenjima o radu.
U koliko vam je pak kasno da čekate, možete mu se obratiti na mail maturskiradovi.net@gmail.com ili sms-om na broj 061/11-00-105
Referentni URL