Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Razvoj infrastrukturnih sistema do kraja XIX vijeka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Опште дефиниције:


-Lаrousse енциклопедија: цијелина територијалних инсталација неопходних за функсионисање одбране.
-Велики ријечник страних ријечи: потребна економска и организациона подлога неког високо развијеног подухвата (саобраћајне мреже, радна снага и др.); општи назив за војне објекте.

-The Concise Oxford Dictionаry: системи аеродрома, телекомуникације и јавних служби које заједно чине оснсву одбране.

-Веома велики број ближих дефиниција: мрежа различитих објеката који су неопходни за функционисање савременог друштва.


Предисторија


Човјек старијег каменог доба, палеолита, био је ловац и сакупљач плодова. Мушкарац је ловио дивље звијери, а жена се бринула за огњиште и ватру, акупљала храњиве плодове и припремала животињске коже за одјећу. Палеолитски ловац није имао потребу да гради склониште или кућу, за дуготрајни боравак јер је био у покрету тражећи храну. Зна се да је он правио шаторе од животињске коже и земунице. Овај човјек је живио у хорди, јер се само у групи мога одржати против цурове природе и других људи. Глад је била покретач све људске активности.

У малђем каменом добу, неолиту, услови привређивања су се посве измјенили. Човјек почиње да припитомљава дивље животиње да би обезбиједио сталну залиху меса, сије храњиве плодове, да би имао у већим количинама. Почеци сточарства и земљорадње везују за једно одређено земљиште, које пружа највише могућности за исхрану домаћих животиња и за обраду земљишта...

Садржај:

Увод 3
-Појмови и дефиниције инфраструктуре 3
Предисторија 3
-Неолитска стамбена кућа- 4
Мезопотамија 5
Египат 6
-Технике градње- 6
Грчка 7
-Архитектура- 8
Рим 9
-Римска архитектура- 10
Рани и високи средњи вијек 11
Развој жељезница 12
Врсте жељезница 12
Подземна жељезница 12
Проналазак парне локомотиве и прве пруге у свету 13
Доба индустријских револуција 15
Телекомуникације 16
Развој телекомуникацијских система 17
Основе транспорта 17
Развој транспорта 17
Врсте класичног транспорта 18
Литература 19
Referentni URL