Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zvuk - fizika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uvodna razmatranja

Zvuk je mehanički talas koji registrujemo čulom sluha.


Zvuk može biti određen ili neodređen. Određeni zvuk, tj. ton obuhvata sve zvukove koji se mogu odsvirati ili otpevati. Neodređen zvuk obuhvata ljudski govor, vrisak, lavež pasa, šuštanje lišća, grom, škripu vrata, gradsku buku, zvuk lomljenja stakla i sl.

Ljudsko uho može da čuje samo zvukove učestanosti između 20Hz i 20.000Hz. Malo dete može da čuje zvukove celog ovog opsega, dok se starenjem polako gubi sposobnost registrovanja zvukova viših učestanosti.
Danas je prisutna pojava da mnogi ljudi slabije čuju niskofrekventne zvukove (basove). U većini televizora, kasetofona, računara, muzičkih stubova, diskmena, vokmena, kao i sličnih uređaja, nalaze se zvučnici koji nisu sposobni da stvaraju basove što dovodi do zakržljavanja određenih prijemnika (receptora) u uhu.

Registrovanje zvuka čulom sluha

Čulo sluha predstavlja senzorski deo čovekovog sistema za komunikaciju zvukom, zajedno sa vokalnim traktom kao kontrolisanim zvučnim izvorom. Ono je anatomski i fiziološki prilagođeno registrovanju zvučnih pojava u vazduhu kao mediju. U drugim sredinama, na primer u vodi, čulo sluha zbog akustičke neprilagođenosti na sredinu menja svoje osobine, i čak gubi neke sposobnosti (na primer, nije moguće odrediti pravac nailaska zvuka kada se glava nalazi pod vodom).

U kontekstu tema kojima se bavi audiotehnike čulo sluha je krajnja tačka audio sistema. U fizičkom smislu, izlazna veličina audio sistema je zvučni pritisak koji iz vazduha deluje na čulo sluha, ali u informacionom smislu izlaz sistema je zvučna senzacija koja nastaje pod dejstvom spoljašnje pobude. Zbog toga je u suštinskom smislu izlaz audio sistema kompleksna svest o prisustvu zvučnog nadražaja, to jest saznanje da se čuje neki zvuk...

SADRŽAJ

1 Uvodna razmatranja 3
2 Registrovanje zvuka čulom sluha 3
2.1 Opšte osobine čula sluha kao prijemnika zvuka 4
2.2 Prenosna funkcija uva 6
2.3 Monauralna prenosna karakteristika 7
2.1 Brzina zvuka 9
2.2 Odbijanje zvuka 9
2.3 Interferencija zvučnih talasa 10
2.4 Zvučna rezonancija 10
2.5 Osobine tona 11
2.6 Doplerov efekat 11
2.7 Ultrazvuk 11
3 Zaključak 12
4 Literatura 12
4.1 Web izvori 13
Referentni URL