Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aristotelova politika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Na samom početku, ukratko ćemo izložiti strukturu čitave Aristotelove “Politike”, kako bismo mogli što jasnije predstaviti stavove koji čine teorijsku osnovu knjige druge. Zatim, u kritičkoj analizi knjige II ne možemo izostaviti bazne zaključke i teme koji su sadržani u knjizi I, budući da ona sadrži određenje pojma države i razmatra delove od kojih se ona sastoji. Tako se grad ili država sastoji od naselja, koja su sastavljena od domaćinstava. Ova domaćinstva se zasnivaju na odnosima muškarac/žena, kao i rob/gospodar. Zatim slede ekonomske karakterisitke domaćinstva, položaj robova, žena, dece, pitanje poseda i vlasništva.

U II knjizi posvećuje pažnju savršenim državnim sistemima. Aristotel tu analizira nauku ο državi Platona, Faleja, Hipodama. Kao najbolje države proučavaju se Sparta, Krit i Kartagina. Govori se i ο značaju grčkih zakonodavaca (napr. ο Solonu).

Predmet III knjige je građanin, njegove vrline, zatim grupe građana i podela vlasti. Sedi odnos između pojmova dobar građanin i dobar čovek, pa klasifikacija državnih ustava i poredaka: vladavina naroda i vladavina manjine, kao i oblici monarhije.

Različite vrste ili oblike državnog poretka obrađuje u IV knjizi, u kojoj se govori i ο najboljem državnom poretku, ali takođe te oblike državnog poretka razmatra u datim uslovima i okolnostima, što bi moglo, usuđujemo se da kažemo, odraz modernosti Aristotelove političke misli.

Bunama, pobunama i prevratima bavi se V knjiga, u kojoj je i analiza njihovih uzroka. Promatrajući pobune ili prevrate u pojedinim državama, Aristotel navodi i načine vladavine kojima bi se moglo sprečiti izbijanje buna.

U VI knjizi Aristotel analizira ustrojstva vladavine naroda i manjinskih vladavina, posvećujući naročitu pažnju rasporedu državnih službi i obaveza.

VII knjiga se bavi najvišim dobrom, onim što je najbolje za pojedince i države, i u njoj takođe daje sliku savršenog ili najboljeg državnog poretka, uz opis obrazovnog sistema primerenog takvoj državi, s njegovim ciljevima, sredstvima i nivoima primene.

I VIII knjiga se pažljivije bavi obrazovnim sistemom u savršenoj državi, naročito muzikom i fizičkom kulturom.

Iz navedenog možemo primetiti da postoje dva nivoa Aristotelove političke teorije: jedan pol predstavlja teorija idealne države koja izvodi praksu iz teorije (knjige II, III, VII i VIII), a drugi se oslanja na empirijske opservacije i klasifikacije praktičnih saveta, da bi se sačuvala postojeća država (IV-VI)...


Sadržaj :


UVOD 3
1 „Politika“ – knjiga II 4
1.1 Osnovne teorijske postavke 4
1.2 Razmatranje 5
ZAKLJUČAK 6
LITERATURA 6

Referentni URL