Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Taktike odbrane od preuzimanja u procesu merdžera i akvizicija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Taktike odbrane od preuzimanja u procesu merdžera i akvizicija 42 stranice


1. Razvoj, pojam i oblici merdžera i akvizicija
1.1. Istorijski razvoj ideje o merdžerima i akvizicijama
1.2. Pojam, oblici i učesnici
2. Mogućnosti preventivne odbrane od preuzimanja
2.1. Razlozi i ciljevi odbrane od preuzimanja
2.2. Preventivne odbrane od preuzimanja
2.2.1. „Otrovne pilule“
2.2.2. „Zaštita od ajkula“
2.2.3. “Zlatni padobrani”
3. Aktivna odbrana od preuzimanja
3.1. „Zelena pošta“
3.2. Sporazumi o mirovanju kupovina
3.3. „Beli vitezovi“
3.4. Rekapitalizacija
3.5. Plan otkupa akcija kompanije od strane zaposlenih
3.6. Planovi o otkupu akcija
3.7. Restruktururanje
3.8. Parničenje
3.9. “Pac-Man” odbrana
3.10. Odbrana „Samo reci ne“
4. Primeri iz prakse odbrana od preuzimanja
5. Zaključak
6. Literatura
Referentni URL