Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza motivacione strukture zaposlenih
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Za svaku ljudsku delatnost mora postojati potreba i želja koju čovek želi posredno ili neposredno zadovoljiti.

Motivacija je rezultat nagona, potreba, želja ili interesa koji utiču i određuju čovekovo ponašanje.

Radna motivacija je sve ono što čoveka potiče na rad, što taj rad usmerava i određuje mu intenzitet i trajanje.

Motivaciju možemo gledati kao lančanu reakciju potrebe koju oseća pojedinac, a ta potreba stvara želju koja u njemu izaziva napetost, a ona tera čoveka na akciju što konačno rezultira zadovoljstvo.

U ovom seminarskom radu biće objašnjen veći broj teorija motivacije, anketiranja radnika u različitim preduzećima, kao i prikaz organizacije i okolnosti ispitivanja, i analiza rezultata.


TEORIJE HUMANIH ODNOSA
(NEOKLASIČNE TEORIJE)


Kao reakcija na psihologističke i individualističke pravce u sociološkoj misli, dvadesetih godina ovog veka javlja se u Americi novi pravac pod nazivom humani odnosi (human relations). Pojava ovog pravca ujedno označava i stvaranje industrijske sociologije kao nove posebne nauke.
Škola humanih odnosa javlja se posle otkrića uticaja društvenih faktora na ponašanje radnika u procesu rada, a zahvaljujući čuvenoj Hotorn studiji (Hawthorne). Istovremeno, bila je to reakcija na postavke Tejlorove teorije naučnog upravijanja...
Referentni URL