Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment u zdravstvu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Upravljanje (rukovođenje)- ključ uspeha svakog preduzeća Taylor: “Principi naučnog rukovođenja”
• Efikasniji radni rezultati kroz stručnu selekciju, obuku radnika, sistem planiranja, sistem nagrađivanja
• Dobro rukovođenje važno za ostvarenje zajedničkih ciljeva
• U zdravstvu poslednjih godina – koncentracija kapitala, sredstava za rad i radne snage

SZO:

Svi napori da se unapredi organizacija, struktura i funkcionisanje zdravstvenog sistema postižu mali uspeh bez efikasnog upravljanja;DEFINICIJE I KOMPONENTE


Menadžment-nauka i veština;

Rukovođenje je skup aktivnosti koje obuhvataju:

1. otkrivanje, razvijanje, dizajniranje i ocenjivanje ciljeva organizacije i alternativnih politika koje vode ka cilju
2. usmeravanje organizacije na usvajanje politike
3. preispitivanje efikasnosti politike
4. iniciranje koraka ka promeni politike koja je neefikasna i neadekvatna
Referentni URL