Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ZADATAK - zamena za Terenske vežbe III godina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.ZADATAK – zamena za Terenske vežbe III godina (Slovenija)
Odaberite jednu od regija Republike Slovenije, pronađite i predstavite ključne prirodne i antropogene resurse koji mogu poslužiti kao osnova za turistički proizvod te regije. Takođe, napraviti analizu tržišta pomoću SWOT analize...
Referentni URL