Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: KRM skripte - TCP-IP Transportni sloj 2006
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PROTOKOLI TRANSPORTNOG SLOJA

Portovi: Sistemi se identifikuju pomoću IP adrese. Za potrebe aplikacija potrebno je više podataka. Portovi predstavljaju lokalno proširenje IP adrese (analogija su lokali na telefonskoj centrali). Za portove se koristi 16 bita ( neoznačeni od 0 do 65535). Rezervisani portovi su od 1 do 1023 ili poznati (well-known ports).

ftp-data 20
ftp 21
telnet 23
smtp 25
dns 53
http 80
pop3 110
socks 1080
proxy 8080

Klijent/server komunikacija: mrežne aplikacije se pišu tako da podrazumevaju da se sa jedne strane nalazi klijent, a sa druge strane server. Server, po prijemu zahteva od klijenta, obradi klijentov zahtev i pošalje mu odgovor. U klijent/server modelu, na način koji se koristi kod TCP/IP mreža, serveri koji žele da im se klijenti obraćaju pomoću TCP - a uglavnom koriste rezervisane (poznate) portove.

Primer TCP veze je zahtev za Web stranicom. Klijent otvara IP konekciju ka serveru sa odredišnom IP adresom servera i odredišnim portom 80; server prima zahtev i šalje odgovor u paketima gde su zamenjene polazna i odredišna IP adresa i polazni i odredišni port.

TCP (Transmission Control Protocol)
RFC 793

TCP je protokol koji ima garanciju isporuke (pod uslovom da funkcionišu protokoli nižeg nivoa), predviđen za prenos niza podataka željene dužine (po načinu na koji podatke posmatra aplikacija). Ima portove, kao i UDP. TCP segment enkapsulira se u IP paket sa oznakom protokola 6...
Referentni URL