Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: KRM skripte - TCP-IP Mrezni sloj 2006
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Verzija (VERS) – verzija IP protokola (IPv4 ili Ipv6) – 4 bita
Dužina zaglavlja (HLEN) – dužina zaglavlja u 32-bitnim rečima – bita
Tip servisa (ToS - type of service) – sastoji se od pet polja
- Prioritet (Precedence) – prioritet paketa. Vrednosti od 0 do 7. Veći broj, veća važnost
- D - kašnjenje (delay) - vrednosti ovih polja su 0 ili 1. Ukazuju na željeni tip servisa.
- T - propusnost (throughput)
- R - pouzdanost (reliability)
- Unused - nije u upotrebi
Ukupna dužina (Total length) – dužina zaglavlja sa podacima - maksimalno 65535 bajta Identifikacija (Identification) – jedinstveni identifikator za paket (datagram). Potrebno kod fregmentacije – 16 bita
Flagovi (Flags) – 3 bita. Prvi se ne koristi. Drugi je DF bit (Don't Fragment) i on sprečava
fragmentiranje. Treći je MF bit (More Fragment) i on ukazuje da sledi niz paketa tog tipa. Redni broj fragmenta (Fragment Offset) - se koristi u kombinaciji sa MF poljem i služi za rekonstrukciju paketa.
Period egzistencije (TTL - Time-To-Live) – kada paket prođe kroz ruter, vreme se smanjuje za
jednu sekundu. 255 sec.
Protokol polje (protocol) – protokol višeg sloja koji je korišćen za kreiranje podataka, ICMP je
1, a TCP je 6
Kontrolna suma zaglavlja (header checksum) - informacija o integritetu paketa
Polja za izvorišnu i odredišnu IP adresu (source IP address and destination IP address) – 32 bita
Polja za opcije (IP options) – informacije koje koriste novije verzije protokola. Odnose se na
bezbednost, strict source routing, loose source routing, record route, time stamp itd.

Podaci (data)

OSTALI PROTOKOLI INTERNET SLOJA

ARP (Address Resolution Protocol)


Protokol koji vrši mapiranje adrese visokog nivoa u fizičke adrese, tj. vrši razrešavanje adresa (address resolution). Ovo razrešavanje se može vršiti preko direktnog pamiranja ili kroz dinamičko vezivanje. ARP predstavlja drugi način. Kada računar A želi da razreši IP adresu IB on difuzno upućuje specijalni paket koji od računara sa tom adresom traži da ovaj kaže koja mu je fizička adresa PB. Da se ne bi svaki put vrši difuzno slanje paketa koristi se ARP cach, koji u sebi sadrži listu fizičkih ...
Referentni URL