Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: KRM skripte - Firewall
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Zaštita računarskih mreža - Firewall sistemi


U današnje vreme, sigurnost mreža i zaštita podataka predstavljaju veoma važan faktor. Povezivanje mreže na Internet i direktna veza sa svetom, predstavljaju stalnu pretnju za sistem i pružaju mogućnost napadačima, da koristeći različite bezbednosne propuste, provale u sistem.

Firewall predstavlja mehanizam zaštite u računarskim mrežama. To je softverski ili hardverski proizvod koji proverava pakete koji dolaze do njega i na osnovu unetih pravila, propu šta ili odbija te pakete. Firewall se obično nalazi na ulazu u mrežu, tj. između unutrašnje i spoljašnje mreže, tako da se celokupan saobraćaj mora odvijati preko njega. On štiti mrežu na svim softverskim slojevima OSI modela – od sloja veze podataka, do aplikacionog sloja.

U firewall sistemima se koriste tri osnovna metoda zaštite:

• filtriranje paketa (packet filtering) – metod pomoću koga se odbija pristup TCP/IP
paketa koji dolaze sa neovlašćenih hostova i na neovlašćene servise.
• translacija adresa ili NAT (Network Address Translation) – metod koji prevodi IP adrese unutrašnjih hostova u neku od spoljašnjih (javnih) adresa i tako omogućava hostovima iz unutrašnje mreže pristup Internetu. Za ovaj metod se često koristi i termin IP masquerading.
• proxy servisi – metod koji radi pomoću aplikacija višeg sloja, koje omogućavaju
hostovima iz interne mreže pristup servisima na javnim serverima.

Sve ove funkcije mogu se obavljati na jednom hostu, ali i na više njih. Ostale funkcije koje firewall system može da pruži su:

• kriptovana autentifikacija – omogućava korisnicima da sa spoljašnje, pristupe unutrašnjoj mreži, ako se identifikuju.
• podrška za virtualne privatne mreže ili VPN (Virtual Private Networking) – tehnologija koja pruža mogućnost uspostavljanja sigurne veze između dve privatne, preko javne mreže, npr. Interneta. VPN mreže se takođe nazivaju enkriptovani tuneli.
• skeniranje virusa – mogućnost da se vrši skeniranje dolaznih podataka da bi se otkrili i
uklonili virusi.
• filtriranje sadržaja (content filtering) – mogućnost da se vrši blokiranje pristupa pojedinim servisima na osnovu sadržaja kojem se pristupa....
Referentni URL