Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ugovor o franšizingu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.U literaturi preovladava shvatanje da posao franšizinga vodi porijeklo iz srednjeg vijeka, kao oblik kraljevskih privilegija. Za opravdanost ovakvog stava nalazimo i u drugim izvorima gdje se pod pojmom franšizinga podrazumijeva svaki poseban ustupak, poklon, učinjen od strane krune u vezi sa slobodom ili dozvolom za vršenje prodaje ili radnje (market), održavanje sajmova ili vožnje skele.Početak primjene posla franšizinga vezuje se za Englesku, na osnovu stečenih privilegija, obavljana je djelatnost unutrašnjem a pomoć i u spoljnotrgovinskom prometu.Naročiti značaj u tom periodu imaju tzv. privilegovane kompanije koje su djelatnost obavljale na osnovu privilegija dobijenih od krune i u čijem su finansiranju imale učešća i suvereni pojedinih zemalja.U SAD, ugovor o franšizingu se prvi put javlja u praksi javnih monopola, krajem 18-og vijeka koji se bavio snadbijevanjem proizvoda robe široke poptrosnje. Javni monopoli osnivali su se radi prometa određenih proizvoda i predstavljali su oblik posebnog oporezivanja.Prvo preduzeće koje ostvaruje promet proizvoda na osnovu ugovora o franšizingu spominje se proizvođač šivećih mašina ''Singer Company''. Ovaj proizvođač je svoju maloprodajnu mrežu,1863. godine upotpunio prodajnim salonima na bazi franšizinga i ta godina se smatra godinom početka primjene ugovora o franšizingu u poslovnoj praksi. Razvoj savremenog ugovora o franšizingu vezuje se za kraj 19-og i početak 20-og vijeka. Oblici savremenog ugovora o franšizingu zaključuju se u naftnoj industriji, automobilskoj industriji i proizvodnji bezalkoholnih pića. Ovi tzv. tradicionalni oblici franšizinga predstavljaju osnovu za dalji razvoj i primjenu franšizinga u poslovnoj praksi. Kao najznačajniji davaoci toga doba su Standard Oil (naftna industrija), Ford (automobilska industrija) i Coca Cola (proizvodnja bezalkoholnih pića). Tokom 50-ih godina ovog vijeka,karakterističan je razvoj tzv. franšizinga novog tipa. Franšizing se primjenjuje u čitavom spektru različitih djelatnosti, a naročito u oblasti ugostiteljstva, restorana brze hrane i hotelijerstva. Svakako najznačajniji predstavnik je Mc Donald's koji danas posjeduje prodajnu mrežu od preko 13000 restorana širom svijeta...
Referentni URL