Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ZAŠTITA PODATAKA U ELEKTRONSKOJ TRGOVINI
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ:


1. Uvod 2
2. E-trgovina 3
3. Problemi zaštite podataka na Internetu 5
3.1. Pretnje sigurnosti podataka i njihova zaštita 8
4. Plaćanje na Internetu 8
4.1 Plaćanje preko posrednika –klirinški servisi plaćanja 9
4.2 Plaćanje zasnovano na EFT 9
4.3 Plaćanje zasnovano na elektronskom novcu 10
4.4 Klirinški servisi plaćanja 11
4.5 Holding First Virtual 11
4.6 Sistem NetBill 12
4.7 Notacioni transfer sredstava 12
4.8 Način rada CyberCash sistema 13
5. Platne kartice 14
5.1 Online plaćanje kreditnom karticom 14
5.2 Problemi poverenja pri plaćanju kreditnom karticom 17
5.3. Najpoznatije platne kartice kod nas 18
5.4 Prelazak na smart kartice 20
5.5. Pakom Pay sistem 21
6. Kriptografija 22
6.1. Simetričnn kriptografija 24
6.2. Asimetrična kriptografija 26
6.3. Modema kriptografija - hibridni pristup 27
6.4. Hash funkcije 27
6.5. Jednosmerna funkcija 28
7. Digitalni potpis 29
7.1. Kako koristimo digitalni potpis 31
7.2. Primer digitalno potpisanog e-pisma 35 33
7.3. Primer digitalno potpisanog Microsoft Word dokumenta 35
8. Digitalni sertifikati 36
8.1. Proces pribavijanja digitalnog sertifikata 40
8.2. Primer izdavanja digitalnog sertifikata sertifikacionog tela pošte Srbije 41
8.2.1 Hijerarhijska organizacija Sertifikacionog tela pošte 41
8.2.2.Postupak izdavanja digitalnih sertifikata korisnicima 42
9. Primer Verified By Visa 48
10.Uloga osiguranja u e-poslovanju 53
10.1. Osiguranje, osnovni pojmovi i podela osiguranja 53
11. Zaključak 56
12. Literatura 57


1.Uvod

Novi izvor moći nije novac u vlasništvu nekolicine nego informacija u vlasništvu mnogih.
Ekonomika informacija se fundamentalno razlikuje od ekonomike „stvari“. Kada se proda fizički proizvod on se više ne poseduje. Dok se nakon prodaje informacije zadržava vlasništvo i one se mogu i dalje prodavati.

Dok se stvari vremenom troše ili habaju , informacije mogu da zastare ali mogu upotrebom da postanu i vrednije.
Evidentno je da opipljivi proizvodi postoje u vremenu i prostoru pa se mogu pronaći, brojati ili držati na zalihama dok se informacije mogu naći „bilo gde i u bilo koje vreme“.

Nova pravila igre zhtevaju brzinu, fleksibilnost i inovativnost,informisanost. Tradicionalna preduzeća moraju da promene svoje poslovne operacije da bi ostala konkurentna u novim uslovima u kojima Internet kao interaktivni masovni medij implicira nov načina razmišljanja i novu kulturu.
.

Treba naglasiti da promene koje doživljavaju preduzeća svih veličina u uslovima Internet tehnologije se po važnosti mogu porediti sa promenama koje su se dešavale u vreme industrijske revolucije .

Sa ekonomskog aspekta je značajno da je Internet najbrže rastući prodajni i marketinški kanal u istoriji i najefikasnije komunikaciono sredstvo na svetu.

Internet tehnologija obezbeđuje univerzalnu platformu za prodaju i kupovinu proizvoda i za vođenje važnih poslovnih procesa unutar kompanije. Ova tehnologija je podstakla razvoj novih načina organizovanja i upravljanja koje su transformisale poslovanje i upotrebu informacionih tehnologija u svakodenevnom životu .

Evidentno je povećanje traženja za uslugama kao i ekspanzija elektronske trgovine preko Interneta, koja predstavlja afirmacije novog trgovinskog obrasca i ima tendenciju stalnog porasta.
2. E-trgovina


Biti na Internetu i imati vlastitu Web prezentaciju zaista više nije stvar prestiža, ali sama stranica sa osnovnim informacijama neće mnogo poboljšati poslovanje.

Međutim trgovina putem Interneta smatra se najprofitabilnijim oblikom trgovine, kako zbog jednostavnosti tako zbog niskih troškova.

Kupovina je vremenski neograničena stalna je dostupnost klijentima, ne plaća se zakup poslovnog prostora i sl.
E-trgovina se može posmatrati sa šireg i užeg stanovišta.
Pod pojmom elektronske trgovine (e-commerce) u širem smislu se podrazumeva korišćenje jedne ili više telekomunikacionih tehnologija u cilju ostvarivanja kontakta ili direktne trgovine s partnerima – kupcima i dobavljačima, odnosno pribavljanje informacija o tržištima, konkurenciji i poslovnim prilikama.
A uža definicija obuhvata kupovinu i prodaju robe, usluga i informacija putem mreže. To znači da a je e-trgovina pojavljujući koncept koji opisuje procese kupovine i prodaje, odnosno razmenu proizvoda, usluga i informacija putem kompjuterskih mreža uključujući i Internet .

Ona podrazumeva sve korake koji postoje u klasičnoj trgovini, kao što je online marketing, porudžbine, plaćanja i podrška u isporuci. Elektronska trgovina uključuje elektronsko pružanje usluga, kao i postprodajnu uslugu ili on-line savet. Konačno ona znači i podršku saradnji među kompanijama.

Značenje izraza e-trgovina se menjalo tokom vremena. Prvobitno, označavao je olakšavanje poslovnih transakcija elektronski, korišćenjem tehnologije kao što je Elektronska Razmena Podataka (EDI, koji se pojavio krajem 70-tih godina), u cilju slanja poslovnih dokumenata kao narudžbenica i faktura elektronski. Kasnije, uključene su i aktivnosti zajednički nazvane “Mrežna trgovina”, kupovina i prodaja robe i usluga putem Mreže (World Wide Web) preko sigurnih servera (kao HTTPS, specijalni serverski protokol koji kriptuje poverljive podatke radi zaštite potrošača) putem elektronskih servisa plaćanja, kao što su kreditne kartice.
Kada je Mreža postala mnogo poznatija među širom publikom 1994, mnogi eksperti su predviđali da će e-trgovina ubrzo postati vodeći ekonomski sektor.

Međutim, trebalo je nekoliko godina da sigurnosni protokoli (kao HTTPS) postanu dovoljno razvijeni široko rasprostranjan Pa ipak e-trgovina ima neograničeni potencijal kako za razvijene tako i nerazvijene zemlje, nudeći velike koristi u veoma neregulisanom okruženju.
Referentni URL