Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Dokumentaciona podrška menadžmentu u NIS a.d. - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD

Kako bi zadržao poziciju lidera na tržištu, ovako velika kompanija mora donositi brzo odluke vezane za kompletno poslovanje. Efikasan rad menadžmenta NIS-a obezbeđuje stabilan razvoj Kompanije, i predstavlja zalog poverenja akcionara, investitora i partnera

Svaka dobro organizovana firma teži ka tome da se procesi administrativnog poslovanja, kao prateći proces svakog proizvodnog vida poslovanja, obavljaju na što jednostavniji, brži i efikasniji način. Osnovni zadatak dokumentacione podršku menadžmentu, popularnije, Sektora za DP, je upravo to! Donošenjem određenih procedura za regulisanje pojedinih procesa, unifikacijom obrazaca dokumenata koji su u najčešćoj upotrebi, uvođenjem elektronskog usaglašavanja dokumenata Sektor za DP vrši, inače složeni proces bezpapirnog kretanja dokumenata i formiranja sistema elektronskog upravljanja sadržajima i znanjima Kompanije. Osnovni cilj postojanja dokumentacione podrške je pre svega, da olakša obavljanje svih administrativno-tehničkih procesa koji se javljaju pri obavljanju osnovne delatnosti Kompanije i da najčešće glomazni i spori mehanizam ubrza i uprosti...

ODLUKE I MOMORANDUMI NIS-A

Odluka generalnog direktora


Odluka Generalnog direktora, kao što sam naziv kaže, je odluka koju potpisuje generalni direktor.

Kao što se vidi na slici, šablon sadrži odrđena polja u koje se unose konkretni podaci i to:

• U tekstu preambule odluke iza navođenja člana osnivačkog akta, tačnije iza datuma i godine nalazi se prostor (na mestu zareza) gde se donosilac može pozvati na još neki akt ukoliko postoji potreba;
• Na mestu Naziv odluke potrebno je upisati na šta se tačno odluka odnosi;
• Tekst odluke – unosi se sam tekst odluke;
• U listu dostave navode se svi subjekti u okviru NIS-a kojima istu treba dostaviti....

SADRŽAJ


UVOD 3
1 ODLUKE I MOMORANDUMI NIS-A 4
1.1 Odluka generalnog direktora 4
1.2 Odluka zamenika generalnog direktora 5
1.3 Memorandum eksterni i interni 6
2 PROCEDURA UPRAVLJANJA PRILIKOM IZRADE, USAGLAŠAVANJA, POTPISIVANJA I ZAVOĐENJA NALOGODAVNIH DOKUMENATA 7
2.1 Izrada nalogodavnog dokumenta 7
2.2 Usaglašavanje dokumenata 8
2.3 Ponovno usaglašavanje dokumenata 12
2.3.1 Zahtevi za ponovno usaglašavanje nalogodavnih dokumenata 13
2.4 USVAJANJE NACRTA DOKUMENTA I NJEGOVA DISTRIBUCIJA 16
2.4.1 Potvrdan odgovor na zahtev za usaglašavanje ND 16
2.5 Zahtevi za način potpisivanja, zavođenja i stavljanja van snage nalogodavnih dokumenata 18
2.6 Lista usaglašavanja 20
2.7 Potvrda o evidenciji primedaba 21
2.8 Zapisnik o neslaganjima 22
2.9 Obrazloženje iz nacrt nalogodavanog dokumenta 23
2.10 Rokovi usaglašavanja nalogodavnih dokumenata 24
3 ODGOVORNOST UČESNIKA U PROCESU IZRADE, USAGLAŠAVANJA, POTPISIVANJA, ZAVOĐENJA I STAVLJANJA VAN SNAGE NALOGODAVNIH DOKUMENATA 25
3.1 Odgovornost autora Nalogodavnih dokumenata 25
3.2 Odgovornost učesnika usaglašavanja 25
3.3 Odgovornost delovođe 25
3.4 Odgovornost Lica koje usvaja dokument 26
4 POSTUPAK KREIRANJA LIČNOG ELEKTRONSKOG POTPISA U MICROSOFT OUTLOOK-U 27
ZAKLJUČAK 31
LITERATURA 32
Referentni URL