Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: 3d grafika - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nagli razvoj informacionih tehnologija i informatike kao nauke, ima veliki uticaj na dalji razvoj drugih naučnih oblasti. Poznato je takođe da je u gotovom svim naučnim oblastima računar postao nezamenjivo, a može se reći slobodno i osnovno sredstvo za rad. Računari se mogu upotrebljavati u raznim sferama i oblastima ljudske delatnosti, a jedna od njihove primene jeste prikazivanje raznih grafika, slika, animacija i dr.

Računarska grafika (Computer Graphics) jeste vrsta računarske obrade i izlaza gde je znatan deo izlazne informacije u obliku slike, bilo jednostavnog histograma ili drugog grafičkog prikaza, bilo složene mape ili tehničkog crteža u boji sa alfanumeričkim oznakama. Izlaz se može dati preko vizuelnog terminala – displeja ili kao trajan zapis preko štampača ili crtača. Računar se može isprogramirati tako da manipuliše informacijama, na primer, da ispravlja linije, pomera ili izbacuje označene površine, uvećava ili smanjuje detalje itd....

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 GRAFIKA 4
1.1 Istorijski razvoj geometrije, topologije i vizuelizacije 4
1.2 Računarska grafika 8
1.2.1 Sinteza računarske grafike na filmu i multimedijalne zabave 9
1.2.2 Primene računarske grafike 10
1.3 2D grafika 12
2 3D GRAFIKA 14
2.1.1 Tehnologija 15
2.1.2 Stvaranje 3D grafike 15
2.1.3 Uloga mobilne 3D grafike 16
2.2 3D vizualizacija - 3D Viewing 17
2.2.1 Paralelna projekcija 17
2.2.2 Perspektivna projekcija 18
2.3 3D reprezentacija objekata 20
2.4 Metode za određivanje vidljive-površine 20
2.4.1 Prednje i zadnje lice poligona 20
2.4.2 Objekt space metod 21
2.4.3 Image space metod 21
2.5 Trodimenzionalne grafičke transformacije 22
2.5.1 Translacija 23
2.5.2 Skaliranje 24
2.5.3 Rotacija 25
2.6 Trodimenzionalne transformacije 27
2.6.1 Matrice transformacija u 3D grafici 27
2.6.2 Vektori i operacije sa matricama u 3D grafici 31
3 MODELOVANJE 3D OBJEKATA 33
3.1 Filmbox 34
3.1.1 Izgled programa Filmbox 34
3.2 Korišćenje grafičkog harvera 35
3.2.1 Advanced image synthesis 36
3.2.2 Character animation 36
3.2.3 Real-time reconstruction 36
3.3 Kategorije kompjuterskih efekata na filmu 37
3.3.1 Blue Screen/Matte 37
3.3.2 Morphing 39
ZAKLJUČAK 40
LITERATURA 41
Referentni URL