Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštita životne sredine u SHP Celex-u - opšti primjer kvartalni izvještaj
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


UVOD

Firma SHP Celex se bavi proizvodnjom tissue papira i njegovom konfekcijom.Od strane Ministarstva za građevinarstvo, urbanizam i ekologiju joj je izdata Ekološka dozvola na osnovu koje je SHP Celex dužna da se pridržava određenih normi i standarda.
Neke od tih normi su :

- Ekološko uklanjanje otpada
- Riješenje sistema tretmana otpadnih voda (tehnološka, fekalna i sanitarna)
- Riješenje emisije dimnih gasova iz kotlovskog postrojenja

Jedna od obaveza tehničara za ZČO i ekologiju je da izrađuje kvartalne izvještaje o postupanju sa otpadom i vršenju kontrola tretmana opasnih voda i emisija dimnih gasova i isti dostavlja nadležnom organu za ČO. Osnovni cilj ovakvog načina prikazivanja izvještaja je da se podaci mogu porediti sa prethodnim periodom, a sve u cilju smanjenja uticaja na čoviječiju okolinu.
U sljedećem prilogu može se vidjeti na opštom primjeru kako izgleda „ Izviještaj o stanju životne sredine za III kvartal 2009 godine“...

Sadržaj

Uvod 1
Naslovna strana „ Izvještaj o stanju životne sredine za III kvartal 2009 godine „ 2
1. Uvod 3
2. Karakteristike pojedinih stanja 3
2.1. Vazduh 3
2,2 Voda 4
2.2.1. Utrošak tehnološke vode 4
2.2.2 Utrošak pitke vode 6
2.2.3. Opterećenje otpadnih voda po osnovu suspendovanih materija 7
3. Postupanje sa otpadom 11
3.1. Otpadni materijal koji nastaje u objektima SHP Celex-a 11
3.2. Mjesta nastajanja otpada 11
3.3. Način postupanja sa otpadom 13
3.4. Otpad za čiji se odvoz plaća naknada 13
3.4.1. Otpad koji se odvozi na gradsku deponiju 13
3.4.2. Otpad koji se likvidira putem licenciranih firmi 13
3.5. Otpad za koji se dobija nadoknada 14
4. Zbirni tabelarni pregled ekonomije ZČO za III kvartal u 2009 godini 18
5. Zaključak( u opštom primjeru ) 18
6. Zaključak seminarskog rada 19

Referentni URL