Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj saobraćaja na životnu sredinu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uvod

Svako živo biće zavisi od svoje prirodne okoline i celokupni tok njegovog života upravo zavisi od uslova koje mu nameće sredina u kojima obitava. Životna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život. ’’Životna sredina je prirodni okvir u kome sva živa bića žive i deluju, mnogostruko povezana uzajamnim uticajima.’’ Janković, 1962. god. Životna sredina se može definisati i kao kompleks svih uticaja van određenog organizma, koji dolaze kako od nežive prirode, odnosno fizičko – hemijskih uslova sredine, tako i od drugih živih bića, te skupno deluju na dati organizam, na onom mestu na kojem živi. Za svaki pojedinačni organizam okolina, životna sredina je i neživa priroda, određena uslovima (temperatura, vlažnost, pH zemljišta) i raspolaživim resursima (energija, voda, mineralni elementi), kao i živa priroda, koju čine druga živa bića sa kojima je u neposrednom ili posrednom kontaktu. Životna sredina se može posmatrati kao petokomponentni sistem (pogledaj sliku br. 1.), koji čine:

- atmosfera
- hidrosfera
- litosfera
- biosfera
- antroposfera...

Ekonomski značaj atmosfere


Atmosfera predstavlja zaštitni pokrivač koji održava život na zemlji, obezbeđujući ugljen – dioksid za fotosintezu i kiseonik za disanje. Ona je još i izvor azota kojeg nitro – bakterije vezuju, a hemijska postrojenja za sintezu amonijaka koriste da bi se proizveo hemijski veza azot, ključna komponenta za život molekula.

Atmosfera je sloj gasova koji okružuju planetu Zemlju i koji zadržava Zemljina gravitacija. Sadrži oko četiri petine azota i jednu petinu kiseonika, dok su količine ostalih gasova neznatne ili u tragovima. Atmosfera štiti život na Zemlji apsorbirajući ultraljubičasto sunčevo zračenje i smanjujući temperaturne ekstreme između dana i noć.

Tokom nekoliko miliardi godina vodena para se kondezovala, pa je stvorila kišu i okeane koji su počeli otapati ugljen – dioksid. Okeani su apsorbirali približno 50 % ugljen –dioksida. Jedna od najranijih vrsta bakterija bile su cijanobakterije. Fosilni dokaz pokazuje da su te bakterije postojale pre približno 3,3 miliardi godina i da su bile prvi evoluirajući fototropni organizmi koji su proizvodili kiseonik. One su odgovorne za prvu promenu Zemljine atmosfere iz anoksidnog (stanje bez kiseonika) u oksidno (s kiseonikom) stanje. Kako su cijanobakterije bile prve koje su započele fotosintezu kiseonika, mogle su promeniti ugljen – dioksid u kiseonik, pa su odigrale glavnu ulogu u oksigenizaciji atmosfere....

Sadržaj:


Uvod ................................. str. 2.
Ekonomski značaj atmosfere ........................ str. 3.
Hemijski sastav atmosfere ........................ str. 3.
Slojevi atmosfere ............................. str. 4.
Troposfera ............................ str. 5.
Stratosfera ............................ str. 5.
Mezosfera ............................. str. 5.
Termosfera ........................... str. 5.
Izvori zagađenja vazduha .......................... str. 6.
Drumski saobraćaj i zagađenje atmosfere ................... str. 7.
Zaključak ................................ str. 12.
Literatura ................................ str. 13.
Referentni URL