Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primjena biotehnologije u zaštiti životne sredine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pod biotehnologijom se podrazumijeva integrisana primjena prirodnih i inženjenerskih naučnih disciplina. Cilj je da se organizmi i dijelovi organizama upotrijebe za dobijanje proizvoda ili se primjene za razne biotehnološke postupke. Biotehnologija spada u ključne tehnologije 21. vijeka. Postojeća mreža renomiranih dinamičnih biotehnoloških preduzeća, vodećih istraživačkih instituta i univerziteta, kao i važnih klastera nudi idealne preduslove za uspješnu budućnost. Biotehnologija ima sve veću primjenu u zaštiti životne sredine.

Biotehnologija se u svojim oblastima primjene dijeli na nekoliko grana:

- Crvena biotehnologija
- Zelena biotehnologija
- Siva biotechnologija
- Bela biotehnologija
- Plava biotehnologija
Crvena biotehnologija (medicina) važi za glavno područje primjene biotehnologije. Biotehnološki postupci igraju rastuću ulogu kod razvoja novih lijekova. Isto tako kod dijagnostike (DNA-čipovi, biosenzori) su za biotehnologiju od velikog značaja. Crvena biotehnologija ima najširu prihvaćenost i važi kao ključna tehnologija i motor razvoja za brojne druge privredne grane...


ULOGA I ZNAČAJ BIOTEHNOLOGIJE U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE


Biotehnologija se smatra granom privrede koja predstavlja budućnost razvoja većeg broja privrednih grana u razvijenim i zemljama u razvoju. Posebno se očekuje velika primjena u domenu zaštite životne sredine (siva i bijela biotehnologija). U tome u Evropi prednjači Austrija (Beč) koji posjeduje najveći međunarodni potencijal. I naučne aktivnosti su jasno skoncentrisane na Beč. 80% svih novih i 75% već utemeljenih preduzeća u branši biotehnologije se nalaze u Beču.

Austrijska preduzeća stavljaju akcenat pre svega na oblast crvene biotehnologije. Ona se nalaze u međunarodnoj žiži razvoja injekcija i novih farmaceutskih sredstava protiv bolesti koje su opasne po život. Generalno težište biotehnologije leži prije svega na razvoju medicinskih sredstava. Trenutno je u Austriji aktivno oko 100 preduzeća u oblasti biotehnologije i zapošljava oko 10.000 radnika. Prema proračunima u svijetu postoji oko 4000 biotehnoloških kompanija.

Jedni od najvažnijih klastera i centara za kompetenciju su: ...

Referentni URL