Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Duvanski dim
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Iako legalno prihvaćen u gotovo svim državama sveta duvan spada u jedan od najvećih otrova koje čovek svesno unosi u svoj organizam pritom ugrožavajući kako svoje zdravlje tako i zdravlje ljudi oko sebe. Veliki problem pušenja je i to što mladi sve ranije i ranije počinju sa konzumiranjem duvana, ne shvatajući njegove loše strane kao što je njegova štetnost po njihov organizam.
Svake godine oko 4 miliona ljudi izgubi život zbog pušenja, tj. svakih 8 sekundi po jedna osoba umre od neke bolesti izazvane dimom duvana, u kojem se nalazi preko 4 000 štetnih i 43 kancerogene materije koje izazivaju preko 40 vrsta različitih oboljenja od kojih je većina veoma teška i smrtonosna. Duvanski dim je pun kancerogenih agenasa, uključujući ugljen monoksid, katran.
Nikotin je visoko toksična droga i stvara zavisnost kao i heroin. Dakle, pušenje je bolest zavisnosti, do sada, široko socijalno prihvaćena. Ne izaziva neposredne štetne efekte kao zloupotreba droga i alkohola...

DUVAN

Duvan (Nicotiana) je naziv roda uglavnom zeljastih biljaka iz familije pomoćnicâ (Solanaceae), kao i najpoznatije vrste ovog roda — Nicotiana tabacum (obični duvan), koja se sadi po čitavom svetu radi sakupljanja listova. Listovi se najčešće koriste za pušenje.
Ime rodu je dato po prezimenu Žana Nikoa (fr. Jean Nicot), francuskog poslanika u Lisabonu, koji je 1560/61. poslao duvan u Francusku radi korišćenja u medicini[1]. Areal roda obuhvata Severnu i Južnu Ameriku, južnopacifička ostrva, kao i delove Australije i Afrike. U rodu postoji oko 60 vrsta. Najveći značaj imaju uzgajane vrste obični duvan (N. taabcum), krdža (N. rustica) i duvanika (N. alata) [1]...

S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 DUVAN 4
2.1 Opis 4
2.2 Ekologija duvana 5
2.3 Upotreba duvana 5
3 POSLEDICE KONZUMIRANJA DUVANA 5
4 PASIVNO PUŠENJE 7
4.1 Pasivno pušenje izaziva alergiju 9
4.2 Rizici za odrasle 10
4.2.1 Kardiovaskularna oboljenja 10
4.2.2 Rak pluća 11
4.2.3 Bolesti bronhija 11
4.3 Oksidativni stres 11
4.4 Geni povezani s osetljivošću na pasivno pušenje 13
4.5 Pasivno pušenje oštećuje dečje krvne sudove 13
4.6 Pasivno pušenje smanjuje plodnost žena 14
4.7 Pasivno pušenje otežava všstačko oplođenje 15
4.8 Pasivno pušenje i pobačaj 15
4.9 Pasivno pušenje povećava rizik za moždani udar 16
4.1 Vitamin C u prevenciji posledica pasivnog pušenja 16
5 ZAKLJUČAK 17
6 LITERATURA 19
Referentni URL