Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj i njeni supstrati kao podrška razvoju globalne e
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Medjunarodne finansijske organizacije veoma su značajne za medjunarodno poslovno finansiranje kao veliki izvor sredstava pod relativno povoljnim uslovima. Mada je dobar deo tih sredstava namenjen finansiranju raznih javnih programa razvoja i strukturnog prilagodjavanja zemalja članica, sve više sredstava se usmerava i na finansirane privatnih preduzeća i projekaa, sa ili bez garancije države.Može se reći da je u poslednjih desetak godina upravo došlo do novog strategijskog koncepta jaćanja uloge medjunarodnih finansijskih organizacija u ravoju privatnog sektora i inicijative....

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD)


Odluka o osnivanju Međunarodne banke za obnovu i razvoj takođe je donešena na Monetarnoj i finansijskoj konferenciji Ujedinjenih nacija održanoj 01.-22.07.1944. godine u Breton-Vudsu. Nakon drugog svetskog rata Banka je veliku pažnju posvetila obnovi privreda zemalja razorenih u ratu, a kad je počela primena Maršalovog plana njen osnovni cilj bio je finansiranje privrednog razvoja zemalja u razvoju, da podstiče privatne investicije i da pomaže razvoj međunarodne trgovine.

Članice Banke mogu biti samo zemlje koje su članice MMF-a i u 1997. godini Banka je imala 180 zemalja članica.

Banka je organizovana kao akcionarsko društvo i njen osnivački kapital na početku obuhvatao je 100 000 akcija u ukupnoj vrednosti od 10 milijardi dolara. Najviše upisanog i uloženog kapitala imaju SAD, Japan, Nemačka, V.Britanija i Francuska. SAD imaju blizu 1/5 sredstava u Banci što im omogućava tzv. manjinsko pravo veta u donošenju najvažnijih odluka...


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) 4
2 AFILIJACIJE IBRID-A 7
2.1 Međunarodna finansijska korporacija – IFC 7
2.2 Multilateralna agencija za investicione garancije (MIGA) 10
2.3 Medjunarodno udruženje za razvoj (IDA) 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13

Referentni URL